นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

18-02-2022
นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

17 ธันวาคม 2564 / นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ลงนามความร่วมมือกับ นายภานุวัฒน์ ผงสุวรรณกุล กรรมการบริหาร บริษัท พีเอสไอสาระดี จำกัด และนางสาวณรัฐนันนท์ สุนทราวิรัตน์ กรรมการบริหาร บริษัท พีเอสไอสาระดี จำกัด ทั้งนี้ ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พร้อมด้วย นางสาววนิตดา โพธิวรรณา ผู้จัดการ บริษัท พีเอสไอสาระดี จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามฯ ดังกล่าว เพื่อร่วมกันส่งเสริมการดำเนินงานด้านการพัฒนาสื่อในการผลิตสารคดีด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุม 1 อพวช. คลองห้า ปทุมธานี

 

IMG0216

IMG0224

IMG0226

IMG0243

IMG0279

IMG0268

IMG0264

IMG0258