NSM จัดประชุมนานาชาติ จีน-ไทย เรื่อง จากการวิจัยสู่นโยบายการส่งเสริมการสื่อสารวิทยาศาสตร์สู่สังคม

NSM จัดประชุมนานาชาติ จีน-ไทย เรื่อง จากการวิจัยสู่นโยบายการส่งเสริมการสื่อสารวิทยาศาสตร์สู่สังคม

06-09-2023
chinare01

6 กันยายน 2566 /  ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM เป็นประธานเปิด การประชุมนานาชาติ จีน-ไทย เรื่อง จากการวิจัยสู่นโยบายการส่งเสริมการสื่อสารวิทยาศาสตร์สู่สังคม เพื่อร่วมถอดบทเรียนความสำเร็จ ในการสร้างความตระหนักรู้ด้านวิทยาศาสตร์ของประชาชนจีน สู่การขับเคลื่อนประเทศให้เจริญรุดหน้า เพื่อหากลไกส่งเสริม พร้อมสร้างความตระหนักรู้ด้านวิทยาศาสตร์ของประชาชนไทยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศในอนาคต โดยมี ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการ อพวช. ได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "ความสำคัญในการจัดทำระบบวัดและการสำรวจความตระหนักรู้ด้าน วทน. ของประชาชนเพื่อการพัฒนาประเทศและการดำเนินการที่ผ่านมาของประเทศไทย" ให้กับคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ อพวช. ณ ห้องแสงเดือนแสงเทียน พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า NSM ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

chinare012chinare013chinare014chinare015chinare016chinare017chinare018