ผศ.ดร.รวินฯ ผอ.อพวช. นำคณะผู้บริหาร อพวช. เข้ารับนโยบายจาก รมว.อว.

ผศ.ดร.รวินฯ ผอ.อพวช. นำคณะผู้บริหาร อพวช. เข้ารับนโยบายจาก รมว.อว.

22-09-2023
NEW-NSM01

22 กันยายน 2566 / ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM นำคณะผู้บริหาร อพวช. เข้ารับมอบนโยบายจาก นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมเดินหน้าเตรียมพัฒนาพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำระดับประเทศ ณ อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวง อว. (ถนนโยธี)

NEW-NSM012NEW-NSM013

 

NSM-ME01NEW-NSM017