อพวช. ร่วมกับภาคีเครือข่าย เปิด "โครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย" ครั้งที่ 17 ปั้นนักสื่อสารวิทย์ฯ ระดับประเทศ

อพวช. ร่วมกับภาคีเครือข่าย เปิด "โครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย" ครั้งที่ 17 ปั้นนักสื่อสารวิทย์ฯ ระดับประเทศ

28-05-2022
YTSA

27 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย และบริษัท ทรู คอปเปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัด "โครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2564" (Young Thai Science Ambassador 2021)  ครั้งที่ 17 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทางด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ในระดับอุดมศึกษา ให้มีความรู้และความสามารถ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้และเรื่องราววิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยโครงการฯ ดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤษภาคม 2565 ณ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี

YTSA3

ปีนี้ได้กำหนดหัวข้อ “สุขที่กาย ด้วยความเข้าใจ – Better Health” ภายใต้แนวคิดความเข้าใจเรื่องสุขภาพที่ดีและไม่ดีสามารถเกิดจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่เรากำลังเผชิญอยู่ได้อย่างไร พร้อมแนวทางและรูปแบบการสื่อสารวิทยาศาสตร์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการสร้างความตระหนักและความรู้ความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบถึงเราทุกคน เพื่อมุ่งหวังให้เกิดการแก้ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่โดยเริ่มต้นจากการเข้าใจโลก ตนเอง คนรอบข้าง ตลอดจนเรื่องราวสุขภาพของตัวเองและสุขภาพของโลกพร้อมร่วมสร้างเครือข่ายเยาวชนนักสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ในระดับประเทศ