เยาวชนไทยคว้ารางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขัน AIGIF 2023 ด้วยโครงงาน “การพัฒนาเส้นใยกล้วยเคลือบสารสกัดจากผิวมะกรูดเพื่อใช้เป็นผ้าอนามัย”

เยาวชนไทยคว้ารางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขัน AIGIF 2023 ด้วยโครงงาน “การพัฒนาเส้นใยกล้วยเคลือบสารสกัดจากผิวมะกรูดเพื่อใช้เป็นผ้าอนามัย”

02-12-2023
4AEC01

เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย - องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ส่งเยาวชนไทยเข้าร่วมการแข่งขัน "The 4th ASEAN - India Grassroot Innovation Forum (AIGIF 2023)" ผลปรากฏว่า นางสาวกวินนาท พงษ์เมษา เยาวชนไทยจากโรงเรียนมงฟอร์ต จังหวัดเชียงใหม่ คว้ารางวัลชนะเลิศ จากโครงงานวิทยาศาสตร์ “การพัฒนาเส้นใยกล้วยเคลือบสารสกัดจากผิวมะกรูดเพื่อใช้เป็นผ้าอนามัย” (The Development Organic Sanitary Pads  from Plant Fibers Coated with Kaffir Lime Extract)" โดยมีนางจันทร์จิรา ชัยอินทรีอาจ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

4AEC012


การแข่งขัน "The 4th ASEAN - India Grassroot Innovation Forum (AIGIF 2023)" เป็นการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ และโครงการนวัตกรรมระดับนานาชาติ โดยมีผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนและอินเดีย เข้าร่วมมากกว่า 170 คน  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2566 ณ เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย
 

4AEC013