“คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.” พร้อมเคลื่อนพล กลับมาสร้างความสนุกใน 5 จังหวัด เริ่มที่แรก จ.นครปฐม

“คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.” พร้อมเคลื่อนพล กลับมาสร้างความสนุกใน 5 จังหวัด เริ่มที่แรก จ.นครปฐม

16-06-2023
์NSMCA01

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) พร้อมเคลื่อนพลความสนุก “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.” ซีซั่นใหม่ กับนิทรรศการและกิจกรรมที่สนุกสนานที่จะสร้างประสบการณ์ และแรงบันดาลใจกับการค้นพบความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์ เตรียมกระจายความสนุกกว่า 5 จังหวัด เริ่ม 15-16 มิ.ย. นี้ ที่โรงเรียนวัดศีรษะทอง จ.นครปฐม

์NSMCA0102

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า “อพวช. มีภารกิจหลักในการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมให้กับเยาวชนและประชาชนทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคต่าง ๆ ซึ่ง อพวช. ได้ตระหนักถึงโอกาสการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ของเยาวชนในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ และได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “คาราวานวิทยาศตร์ อพวช.” ขึ้น ผ่านชิ้นงานวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ และกิจกรรมเสริมศึกษาอื่น ๆ เพื่อฝึกทักษะกระบวนการคิด การแก้ปัญหา และสร้างประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านรูปแบบที่ เข้าใจง่าย สนุกสนานเพลิดเพลิน โดยในซีซั่นนี้ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากบริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด (สำนักงานใหญ่) เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนความสนุกพร้อมกระจายโอกาสไปสู่เยาวชนกว่า 5 จังหวัด ได้แก่ โรงเรียนวัดศีรษะทอง จ.นครปฐม ในวันที่ 15-16 มิ.ย. 2566, โรงเรียนบ้านคลองอุดม จ.ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 19-20 มิ.ย. 2566 , โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ จ.สมุทรปราการ ในวันที่ 22-23 มิ.ย. 2566,โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ในวันที่ 10-11 ก.ค. 2566 และโรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) จ.สมุทรสงคราม ในวันที่ 13-14 ก.ค. 2566 ซึ่งหวังเป็นว่าน้องๆ ผู้ปกครอง ครู และนักเรียนจะได้เรียนรู้และค้นพบกับความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์ พร้อมได้รับประสบการณ์จริงผ่านการทดลองเล่นและค้นหาคำตอบด้วยตัวเอง และสามารถนำความรู้ไปต่อยอดและปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และพัฒนาตนเองให้เติบโตอย่างมีคุณภาพของสังคมไทยต่อไป”

CARA77412์NSMCA019์NSMCA018


สามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมฯ เพิ่มเติมได้ที่ Facebook : คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.