“มหกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อประชาชน ก้าวใหม่ ก้าวแห่งคุณภาพ 2565”

“มหกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อประชาชน ก้าวใหม่ ก้าวแห่งคุณภาพ 2565”

18-02-2022
“มหกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อประชาชน ก้าวใหม่ ก้าวแห่งคุณภาพ 2565”

14 กุมภาพันธ์ 2565 /ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการธรรมชาติบันดาลใจ และนิทรรศการวิทยาศาสตร์ชุด Science For Fun ภายในงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อประชาชน ก้าวใหม่ ก้าวแห่งคุณภาพ 2565” กับ “กิจกรรมศูนย์วิทย์ ก้าวใหม่ ก้าวแห่งคุณภาพ Science @ home” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง อพวช. และสำนักงาน กศน. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ พัฒนาเยาวชนและประชาชน ให้มีความรู้ความสามารถ พร้อมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ถือเป็นพลังในการขับเคลื่อนด้านการศึกษาให้ก้าวหน้าต่อไปในสังคม โดยมี ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวรายงานในพิธีเปิดฯ ดังกล่าว ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก

 

AF8AB423-35A7-4893-903D-5C6D516CAEAC

E5267A73-17FE-465F-8A6B-1B942BE4A58D

20CC9E2A-02BA-4DFB-BBBA-5D10505F2E37

D8E58FBF-86D2-4347-83AD-AE2AA28B21D6

B40FEA2C-2333-442A-B36E-36CB0406A4DE

BCDBC059-E7B0-43FF-8CFE-08E64C06203D

CAF6CD96-E20E-45D4-B269-EDFBEE67B5D4