จัดโครงการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2561

จัดโครงการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2561

08-12-2021
จัดโครงการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2561

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) จังหวัดเชียงใหม่ และบริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 16 -18 พฤศจิกายน 2561 นี้ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

DSC05970 1600x1067

ดร.อภิญาณ์ หทัยธรรม รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า “องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) จังหวัดเชียงใหม่ และบริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับเกียรติจากองค์กร WORLD ROBOT OLYMPIAD ASSOCIATION LTD. (WRO) ให้ดำเนินการจัดโครงการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2561 เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และจุดประกายความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยให้เยาวชนไทยได้แสดงศักยภาพด้านการเขียนโปรแกรมและออกแบบหุ่นยนต์ในเวทีระดับนานาชาติ

DSC05774 1600x1067

DSC05896 1600x1067

ซึ่งการแข่งขันดังกล่าว ฯ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ ประเภททั่วไป (Regular Category) แบ่งเป็น 3 รุ่นได้แก่ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี และรุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี โดยผู้เข้าแข่งขันจะต้องออกแบบหุ่นยนต์ และเขียนโปรแกรม เพื่อให้หุ่นยนต์ทำภารกิจในสนาม ภายในเวลาที่กำหนดให้ , ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Open Category) แบ่งเป็น 3 รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี และรุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี โดยแต่ละทีมจะต้องสร้างสรรค์และนำเสนอโครงงาน หรือนวัตกรรม ตามหัวข้อที่กำหนดขึ้นในแต่ละปี โดยมีหลักเกณฑ์ในการตัดสินโครงงาน เช่น แนวคิดของโครงงาน การสัมพันธ์กับโจทย์ที่ได้รับ และการใช้งานได้จริง เป็นต้น ,ประเภทหุ่นยนต์เตะฟุตบอล (WRO Football) เป็นการแข่งขันที่ผู้เข้าแข่งขันจะออกแบบหุ่นยนต์ และเขียนโปรแกรม เพื่อให้หุ่นยนต์ทำภารกิจแข่งขันเตะฟุตบอล โดยทีมที่ทำคะแนนได้ดีที่สุดจะเป็นฝ่ายชนะ , และประเภททั่วไประดับมหาวิทยาลัย ( Advanced Robotics Category ) เป็นการแข่งขันประเภททั่วไประดับมหาวิทยาลัย โดยผู้เข้าแข่งขันจะต้องออกแบบหุ่นยนต์ และเขียนโปรแกรม เพื่อให้หุ่นยนต์ทำภารกิจในสนาม ภายในเวลาที่กำหนด

DSC05773 1600x1067

โดยการจัดการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2561 ครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันและผู้ติดตามชมมากกว่า 10,000 คน จาก 63 ประเทศทั่วโลก ซึ่งหวังว่าการแข่งขันครั้งนี้จะสามารถขับเคลื่อนและผลักดัน เยาวชนไทยในการสร้างแรงบันดาลใจ จุดประกายความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ให้เยาวชนไทยได้แสดงศักยภาพด้านการเขียนโปรแกรมและออกแบบหุ่นยนต์ ตอบโจทย์ในยุค Thailand 4.0 ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีนโยบายด้าน “วิทย์สร้างคน” ที่มุ่งเน้นในการสร้างความตระหนักและแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่สังคมไทย ซึ่ง อพวช. เป็นหนึ่งหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่สร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อปลูกฝังและสร้างความเข้าใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แก่เยาวชน และประชาชนคนไทย มาอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง และครั้งนี้จึงเป็นโอกาสที่ดีสำหรับเยาวชนไทย ในการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2561 ครั้งนี้”

DSC05967 1600x1067

มาร่วมเป็นกำลังใจให้กับตัวแทนประเทศไทยและผู้เข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2561 ได้ระหว่างวันที่ 16 -18 พฤศจิกายน 2561 นี้ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

DSC059081600x1067

DSC059531600x1067

DSC057971600x1067

DSC059371600x1067

DSC058441600x1067

DSC058241600x1067

DSC058231600x1067

DSC058151600x1067

DSC058101600x1067

DSC058051600x1067

DSC057901600x1067

DSC057871600x1067

DSC057811600x1067

DSC057701600x1067

DSC057671600x1067