NSM ชวนท่องโลกภาพยนตร์ สัมผัสศาสตร์และศิลป์ เนรมิตจินตนาการสู่อุตสาหกรรมบันเทิงใน “นิทรรศการมายาประดิษฐ์” (Fascination of Film Making)

NSM ชวนท่องโลกภาพยนตร์ สัมผัสศาสตร์และศิลป์ เนรมิตจินตนาการสู่อุตสาหกรรมบันเทิงใน “นิทรรศการมายาประดิษฐ์” (Fascination of Film Making)

31-10-2023
Fascination01

31 ตุลาคม 2566 / นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM เป็นประธานเปิด “นิทรรศการมายาประดิษฐ์” (Fascination of Film Making) ชวนทุกคนออกเดินทางท่องโลกการสร้างภาพยนตร์จากหนังสั้นเรื่องแรกสู่อุตสาหกรรมบันเทิงที่ทรงอิทธิพลระดับโลก มาสัมผัสประสบการณ์เรียนรู้ผ่านพัฒนาการของเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตที่เต็มไปด้วยองค์ประกอบของศาสตร์และศิลป์ พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตภาพยนตร์ให้กับเยาวชน ได้เห็นโอกาสทางการเรียนและประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อไปในอนาคต พร้อมด้วย ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการ อพวช. นางสาวอุมาภรณ์ เครือคำวัง ผู้อำนวยการสำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช. ผศ.กิตติพร ชูเกียรติ ประธานหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และคุณชญาณี ฉลาดธัญญกิจ อาจารย์ประจําคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม (ตัวแทนจากเครือข่ายนิเทศศาสตร์) ร่วมพิธีเปิดฯ ดังกล่าว ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

Fascination2

นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM กล่าวว่า “ปัจจุบันสื่อมัลติมีเดียออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเพื่อการศึกษาหาความรู้หรือ เพื่อความบันเทิง ซึ่งปัจจุบันอุตสาหกรรมภาพยนตร์ โทรทัศน์ โฆษณา แอนิเมชัน เกม ดนตรี และดิจิทัลคอนเทนต์ฯ นับเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย “ซอฟต์พาวเวอร์” (soft power) ของประเทศไทย เนื่องจากมีอิทธิพลต่อผู้บริโภคผ่านการแทรกซึมคุณค่าทางวัฒนธรรมด้วยสื่อสร้างสรรค์ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยที่เต็มไปด้วยบุคลากรที่มีศักยภาพเป็นจำนวนมาก ถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการสร้างสรรค์และผลักดันผลงานภาพยนตร์ไทยให้เฉิดฉายในเวทีระดับโลกมากมาย NSM จึงได้พัฒนา “นิทรรศการมายาประดิษฐ์” (Fascination of Film Making) ขึ้น เพื่อบอกเล่าเรื่องราวเบื้องหน้าและเบื้องหลังอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม       ถือเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจทางการเรียนและประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ให้กับเยาวชน อันเป็นการส่งเสริมการพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อไปในอนาคต”

Fascination3

นางสาวอุมาภรณ์ เครือคำวัง ผู้อำนวยการสำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช. กล่าวว่า“นิทรรศการชุดนี้เราได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรมากมาย ที่มาทำให้นิทรรศการมายาประดิษฐ์สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น อาทิ เครือข่ายนิเทศศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม, คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, บริษัท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด และหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) โดยหวังว่าเยาวชนและประชาชนทั่วไปจะได้สนุกสนานไปกับการเรียนรู้เบื้องหลังการทำภาพยนตร์ และสามารถนำความรู้นำไปต่อยอดและปรับใช้ในชีวิตประจำวัน นำไปสู่ความเข้าใจและพัฒนาตนเองต่อไป”

Fascination4

โดยภายในนิทรรศการฯ จัดแสดงออกเป็นทั้งหมด 3 โซน ได้แก่

โซนแรก “Welcome to The World of Cinematography” พาทุกคนไปค้นพบประวัติศาสตร์และเทคโนโลยีเบื้องหลังที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมภาพยนตร์โลกและประเทศไทย

โซนที่ 2 “Behind the Scenes” (Production & Career) จำลองขั้นตอนในส่วนต่าง ๆ ของกระบวนการสร้างสรรค์งานภาพยนตร์ ตั้งแต่ Pre-production Production และ Post-production ผ่านชิ้นงานจัดแสดง สื่อมัลติมีเดีย และการทดลองทำจากประสบการณ์จริง รวมถึงนำเสนออาชีพต่างๆที่มีส่วนร่วมในการสร้างภาพยนตร์ในแต่ละขั้นตอน  

โซนที่ 3 “The Red Carpet” จำลองบรรยากาศงานพรมแดงในการมอบรางวัลทางด้านภาพยนตร์ โดยมีส่วนจัดแสดงให้ความรู้เรื่องรางวัลที่มอบให้กับผู้คนในวงการภาพยนตร์ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง

Fascination6

“นิทรรศการมายาประดิษฐ์” (Fascination of Film Making) จะจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2566 – 31 กรกฏาคม 2567 สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการฯ ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เปิดให้บริการวันอังคาร-วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.30-15.00 น. และวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 09.30-17.00 น. (ปิดบริการทุกวันจันทร์) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2577 9999 ต่อ 2122-2123 หรือ Facebook : NSM Thailand

Fascination7Fascination8Fascination9Fascination10