NSM จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566

NSM จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566

02-06-2023
NSM3JUL01

2 มิถุนายน 2566 / ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นำคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 พร้อมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ห้องประชุมยูเรก้า ชั้น 2 อาคารสำนักงาน ทั้งนี้ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา ณ ลานด้านหน้าพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า NSM คลองห้า จ.ปทุมธานี

NSM3JUL0177NSM3JUL012NSM3JUL0123NSM3JUL0124NSM3JUL0145NSM3JUL0146NSM3JUL0147NSM3JUL0165