อพวช. ร่วมกับ ไทยพีบีเอส จัดพิธีมอบรางวัลโครงการประกวดภาพยนตร์สั้น วิทยาศาสตร์ ปีที่ 4 (Short Science Film #4) “Science Around Us วิทยาศาสตร์รอบตัว” ภาพยนตร์สั้น “วิทย์สนุก สุดขอบฟิล์ม”

อพวช. ร่วมกับ ไทยพีบีเอส จัดพิธีมอบรางวัลโครงการประกวดภาพยนตร์สั้น วิทยาศาสตร์ ปีที่ 4 (Short Science Film #4) “Science Around Us วิทยาศาสตร์รอบตัว” ภาพยนตร์สั้น “วิทย์สนุก สุดขอบฟิล์ม”

09-12-2021
อพวช. ร่วมกับ ไทยพีบีเอส จัดพิธีมอบรางวัลโครงการประกวดภาพยนตร์สั้น วิทยาศาสตร์ ปีที่ 4 (Short Science Film #4) “Science Around Us วิทยาศาสตร์รอบตัว” ภาพยนตร์สั้น “วิทย์สนุก สุดขอบฟิล์ม”

อพวช. ร่วมกับ ไทยพีบีเอส จัดพิธีมอบรางวัลโครงการประกวดภาพยนตร์สั้น วิทยาศาสตร์ ปีที่ 4 (Short Science Film #4) “Science Around Us วิทยาศาสตร์รอบตัว” ภาพยนตร์สั้น “วิทย์สนุก สุดขอบฟิล์ม” ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน ที่ผ่านมา

0002

            หลังจากประกาศเปิดตัวโครงการ ฯ และประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (เทียบเท่า)  ระดับอุดมศึกษา และระดับประชาชนทั่วไป  ในช่วงระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 15 พฤษภาคม 2562  ที่ผ่านมารวมระยะเวลาในการสมัครและผลิตผลงานภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์จากกลุ่มเป้าหมายส่งเข้าประกวดกันรวม 3 เดือน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  (อพวช.)  ร่วมกับองค์การกระจายเสียงและ แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) จึงได้มีการพิจารณาและตัดสินรางวัลและจัดให้มีการประกาศ ผลโครงการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ ปีที่ 4 (Short Science Film #4)  โดยมอบเงินรางวัล มูลค่ากว่า 300,000 บาทพร้อมโล่และประกาศนียบัตรให้กับผู้ได้รับรางวัลทั้ง 3 ประเภท

            คุณกรรณิการ์  เฉิน  รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เปิดเผยว่าเวทีของคนเก่งปีนี้ยังคงเดินหน้าต่อไป  ถือว่าการประกวดโครงการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์  ปีที่ 4 (Short Science Film #4) ในปีนี้ ได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจการทำหนังสั้นได้ แสดงความสามารถ ร่วมส่งเข้าประกวดมากกว่าในปีที่แล้ว โดยมีผู้เข้าร่วมในโครงการฯ นี้ถึง 104 ทีมทั่วประเทศ โดยผู้เข้าประกวดทุกท่านได้นำความรู้พื้นฐานและมุมมองทางวิทยาศาสตร์ถ่ายทอดออกมาเป็นภาพยนตร์สั้น วิทยาศาสตร์ได้อย่างน่าสนใจ และมีเรื่องราวที่สนุกชวนติดตามในทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นประเภท มัธยมศึกษา ตอนปลาย(เทียบเท่า) ประเภทอุดมศึกษา(เทียบเท่า) และประเภทประชาชนทั่วไป โครงการฯ นี้นับเป็นโครงการฯ ที่ทางองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  (อพวช.) ร่วมกับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ แห่งประเทศไทย(Thai PBS) จะดำเนินการต่อไปในปีที่ 5 อย่างแน่นอน คณะกรรมการของโครงการฯ ขอขอบคุณ ทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมในโครงการฯ นี้ ทางอพวช.และไทยพีบีเอส หวังว่าในปีต่อ ๆ ไป จะมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมใน การประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์กันมากขึ้น

78945665

            คุณพิภพ พานิชภักดิ์ รองผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS)  กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการ ฯ ในการตัดสินรางวัลพิจารณาผลงานค่อนข้างยากเนื่องจากมีผลงานคุณภาพดี เป็นจำนวนมา  โดยผลงานจากการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ ปีที่ 4 (Short Science Film #4)  ในครั้งนี้ นับเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่า คนไทยทุกคนสามารถสร้างพลังในการสื่อสารวิทยาศาสตร์ผ่านการทำภาพยนตร์สั้น ได้  ซึ่งผลงานการประกวดครั้งนี้ ถือเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอด เผยแพร่เรื่องราว ความรู้ จินตนาการแห่งความ เป็นวิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่างดี  โดยผลการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์มีประเภทรางวัลสรุปผลได้ดังนี้

ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย (เทียบเท่า)

mixM

m1

รางวัลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยม  เงินรางวัลมูลค่า 30,000  บาท

ได้แก่ เรื่อง ป่าอาถรรพ์  ทีม ๕ Days Team  โรงเรียนมัธยมวิภาวดี

 

m2

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  เงินรางวัลมูลค่า 20,000  บาท 

ได้แก่ เรื่อง Endeavor  ทีม Satit Kaset Studio  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

m3

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  เงินรางวัลมูลค่า 10,000  บาท  

ได้แก่ เรื่อง SPACE ME I AM BIPOLAR  ทีม Astral  โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

 

m4

รางวัลชมเชย  เงินรางวัลมูลค่า  5,000   บาท  

ได้แก่ เรื่อง Aspectual Intelligence  ทีม Revorin  โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

 

ประเภทอุดมศึกษา(เทียบเท่า)

mixA

A1

รางวัลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยม  เงินรางวัลมูลค่า 50,000  บาท    

ได้แก่ เรื่อง เปรี๊ยะ  ทีม ดีแล้วแต่ขออีกเทค  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

A2

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  เงินรางวัลมูลค่า 20,000  บาท    

ได้แก่ เรื่อง ถนอม  ทีม ต้มส้มไก่  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

A3

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  เงินรางวัลมูลค่า 10,000  บาท

 ได้แก่ เรื่อง Light  ทีม บ้านหลิ่งห้า  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ประเภทประชาชนทั่วไป

mixCha

cha1

รางวัลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยม  เงินรางวัลมูลค่า 100,000  บาท      

             ได้แก่ เรื่อง เอ้ก อี เอ้ก เอ้ก  ทีม ราหูฟิล์ม                        

     

cha2

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  เงินรางวัลมูลค่า   40,000  บาท  

      ได้แก่ เรื่อง  Can Man Project  ทีม 239 Studio        

     

cha3

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  เงินรางวัลมูลค่า   20,000  บาท  

                            ได้แก่ เรื่อง  The Pinnacle  ทีม NPS                                   

            ติดตามรับชมผลงานภาพยนตร์สั้นและรายละเอียดของการประกาศผลรางวัลโครงการประกวดฯ  ได้ทางเฟสบุ๊ค: Short Science Film ปีที่ 4  และติดตามรับชมผลงานภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยมของทุกประเภท ได้ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เดือนสิงหาคมนี้  

 ------------------------------------------------ 

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ

คุณโชติรส         ทิมพัฒนพงษ์       063-623-5415  Email:  chotirose14rrsk@gmail.com

คุณศิริวรรณ       โชติพรหม            061-8260026 / 080-1627336

คุณทิพพาภรณ์   ดิษยวณิช            090-9186655 / 081-6292901