งานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรสุริยุปราคา ณ หว้ากอ  ครบรอบ 150 ปี จ.ประจวบคีรีขันธ์

งานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรสุริยุปราคา ณ หว้ากอ  ครบรอบ 150 ปี จ.ประจวบคีรีขันธ์

08-12-2021
งานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรสุริยุปราคา ณ หว้ากอ  ครบรอบ 150 ปี จ.ประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ / กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลักดันแนวคิด STEM บูรณาการวิทยาศาสตร์ หวังสร้างแรงบันดาลให้เยาวชนเรียนรู้สู่อนาคต ในเมืองจุดประกายความคิด วิทย์สร้างคน ที่งานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรสุริยุปราคา ณ หว้ากอ  ครบรอบ 150 ปี จ.ประจวบคีรีขันธ์

8U4A7887

            ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หน่วยงานหลักในการจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ในงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรสุริยุปราคา ณ หว้ากอ ครบรอบ 150 ปี กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ให้แก่เด็ก ๆ และเยาวชน เพื่อกระตุ้นการขับเคลื่อนนโยบาย “วิทย์สร้างคน” ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้นำความรู้ด้านสะเต็มศึกษา (STEM Education คือ Science Technology Engineering Mathematics)  ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพในอนาคตมาจัดแสดงในเมืองจุดประกายความคิด  วิทย์สร้างคน เพื่อให้เยาวชนเข้าถึงและเจาะลึกเกี่ยวกับสาขาอาชีพที่ต้องใช้ทักษะความรู้ด้านสะเต็มศึกษา เริ่มจาก Enjoy Science Careers : สนุกกับอาชีพวิทย์ เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสะเต็มศึกษาได้เปิดพื้นที่ให้เด็ก ๆ เยาวชน ได้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละสาขาอาชีพ เช่น นักธรณีวิทยาปิโตรเลียม วิศวกรชีวการแพทย์ นักพัฒนาซอฟแวร์ นักนิติวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง นักวิทยาศาสตร์การอาหาร นักปรับปรุงพันธุ์พืช นักคิดค้นยา นักออกแบบผลิตภัณฑ์ และนักออกแบบและสร้างภาพเคลื่อนไหว และนักนิติวิทยาศาสตร์ เป็นต้น เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเอง อีกทั้งยังเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ในการเรียนรู้ของแต่ละอาชีพให้แก่เด็ก ๆ และเยาวชนได้มองเห็นทางเลือกในการเรียนและประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งจะเป็นที่ต้องการของประเทศมากขึ้น  ส่วนอีกหนึ่งกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้ด้าน STEM คือ ลานประลองวิทย์ เป็นกิจกรรมที่จะช่วยให้เด็ก ๆ และเยาวชนได้ปลดปล่อยจินตนาการไปกับสิ่งประดิษฐ์ อีกทั้งท้าทายความสามารถในการประลองฝีมือจากสิ่งประดิษฐ์เพื่อสร้างสถิติ เช่น การประดิษฐ์เครื่องบินกระดาษ จรวดลมและรถพลังลูกโป่ง ซึ่งสร้างความสนุกสนานให้แก่น้อง ๆ เยาวชนเป็นอย่างมาก

8U4A7881

            ด้านนิทรรศการจากสิ่งประดิษฐ์สู่วิถีคิดนวัตกรรม (Maker Space: From Maker to Innovator) ซึ่งจัดแสดงในเมืองดาราศาสตร์และอวกาศ นำความรู้ด้านนวัตกรรมทันสมัยจากสิ่งประดิษฐ์ที่น่าสนใจ สร้างความตื่นตาตื่นใจแปลกใหม่ให้แก่เด็ก ๆ เยาวชนและประชาชนที่มาร่วมงาน อาทิ อากาศยานทางการเกษตร นวัตกรรมเพื่อการเกษตรยุคใหม่ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่เน้นให้เด็ก ๆ และเยาวชนได้ลงมือประดิษฐ์สิ่งของตามจินตนาการอย่างอิสระ โดยแบ่งเป็น 2 โซน คือกิจกรรมของเล่นมือหมุนและกิจกรรมของเล่นข้อต่อรูปทรงเรขาคณิต เช่น การประดิษฐ์กรรไกร กังหัน และแขนเทียม (กล) เป็นต้น อีกทั้งกิจกรรมห้องทดลองวิทยาศาสตร์ (Science Lab) จัดพื้นที่ให้น้อง ๆ เยาวชนได้ทดลองเป็นนักวิทยาศาสตร์การอาหาร โดยได้ทดลองทำช็อคโกแลตด้วยตนเอง เพื่อฝึกฝนคิดค้นสูตรใหม่ ทดลองแก้ไขและปรับปรุง  มุ่งพัฒนาอาหารที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นการเรียนรู้เทคนิคทางวิทยาศาสตร์การอาหารที่น่าสนใจและกิจกรรม ลัก (น้ำ) มา รด ได้ทดลองทำแบบจำลองลักน้ำมารดสร้างกระบวนการเรียนรู้วิธีการใช้น้ำเพื่อลดต้นทุนทางการเกษตร นิทรรศการและกิจกรรมทั้งหมดนี้ นับเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้ STEM ได้ขับเคลื่อนและพัฒนาการเรียนรู้แก่เยาวชนในภูมิภาคได้สร้างศักยภาพสู่อนาคตต่อไป

8U4A8652

            สำหรับงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรสุริยุปราคา ณ หว้ากอ ครบรอบ 150 ปี ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย สามารถเข้าชมงานได้ตั้งแต่วันนี้ - 24 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.00 น. ที่อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งนักเรียน เยาวชน และผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ สนใจติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่  www.nsm.or.th และ FACEBOOK : มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สอบถามที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) โทรศัพท์ 02 577 9960

8U4A8647

---------------------------------------------------------------

สื่อมวลชนสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

กองประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาธุรกิจและการตลาด องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

คุณพัชร์ชิสา (ปัญญ์) T.095-624-6659 / คุณสุรัตนา (เมย์) T.086-409-1602 /

คุณบุษราภรณ์ (อิ๋ว) T.088-584-4676 / คุณกฤษฏิ์ (เบล) T.0625244599 /

คุณสาวิตรี (แหม่ม) T.061-974-9555 และ คุณพณณกร (เอื้อง) T.086-060-9055