องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จับมือ ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ จัดนิทรรศการ “อยู่อย่างไรกับโควิด-19” (Living with COVID-19)

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จับมือ ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ จัดนิทรรศการ “อยู่อย่างไรกับโควิด-19” (Living with COVID-19)

09-12-2021
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จับมือ ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ จัดนิทรรศการ “อยู่อย่างไรกับโควิด-19” (Living with COVID-19)

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จับมือ ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ จัดนิทรรศการ “อยู่อย่างไรกับโควิด-19” (Living with COVID-19) เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิตในรูปแบบปกติใหม่ (New Normal) อันเป็นหนทางการป้องกันตัวเองและเตรียมรับมือจากโรคโควิด-19 ด้วยตัวเองที่ทุกคนสามารถนำไปประยุกต์ในชีวิตประจำวันได้ โดยนิทรรศการชุดนี้ จัดแสดงตั้งแต่วันนี้ถึง 10 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 20.00 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น 3 ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์

S 24248367

            ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า “องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) มีภารกิจหลักในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และสร้างประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนและเยาวชนของชาติ ด้วยการเรียนรู้ นอกห้องเรียน ในหลากหลายสาขา และเนื่องจากในปีนี้เกิดเหตุการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 (COVID -19) จากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ทำให้ผู้คนทั่วโลกเจ็บป่วยติดเชื้อกว่า 65.8 ล้านคน และเสียชีวิตกว่า 1.52 ล้านคน นับเป็นเหตุการณ์โรคระบาด ที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนทั่วโลก และได้มีการดำเนินชีวิต ในรูปแบบใหม่ก้าวเข้ามาอยู่ในวงจรการดำเนินชีวิตตามปกติของคนทั่วโลก และกลายเป็นวิถีชีวิตปกติแบบใหม่ (New Normal) ที่ทุกคนควรปฏิบัติเพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 ดังนั้น อพวช. จึงเห็นความสำคัญของการให้ความรู้และวิธีรับมือโรคโควิด-19 จึงได้จับมือกับทางศูนย์การซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ จัดแสดงนิทรรศการ “อยู่อย่างไรกับโควิด 19” (Living with COVID-19) เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิตในรูปแบบปกติใหม่ (New Normal) อันเป็นหนทางการป้องกันตัวเองและเตรียมรับมือจากโรคโควิด-19 ด้วยตัวเองที่ทุกคนสามารถนำไปประยุกต์ในชีวิตประจำวันได้

 S 24248371

            นิทรรศการชุดนี้ยังได้รับความร่วมมือจาก TIWAN DESIGN RESEARCH INSTITUTE ที่ได้ส่งผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่ออกแบบมาเพื่อใช้ชีวิตแบบ NEW NORMAL เพื่อให้มนุษย์ได้สามารถดำรงชีวิตประจำวันกันได้อย่างปลอดภัย ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งถือเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญ ในการพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ผ่านการออกแบบเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาความรู้ต่อไป นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานในการสนับสนุนชิ้นงานต่าง ๆ อาทิ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) บริษัทเอ็นเนอจี้ก้า จำกัด บริษัท คาร์เปท เมคเกอร์ จำกัด และความร่วมมือจากนักวิชาการในหลากหลายสาขา ที่ส่งมอบองค์ความรู้ผ่านนิทรรศการชุดนี้ในรูปแบบ TOURING EXHIBITION เพื่อให้ความรู้ ในการใช้ชีวิตอยู่กับเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 อันจะมีประโยชน์ในการใช้ชีวิตต่อไปในอนาคต”

S 24248373

             คุณสุรชัย เจริญพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ สำนักพัฒนาธุรกิจ ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ กล่าวว่า “ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ เล็งเห็นถึงความสำคัญของสถานการณ์ โควิด-19 และการปรับตัวเพื่อใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสถานการณ์นี้อย่างปลอดภัย โดยผ่านการจัดแสดงนิทรรศการ “อยู่อย่างไรกับโควิด 19” (Living with COVID-19) โดยมุ่งหวังเผยแพร่ความรู้ และความเข้าใจอย่างมีประสิทธิภาพต่อเยาวชน ประชาชนทั่วไป และผู้ใช้บริการศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ จะได้รับประโยชน์ในการเรียนรู้ ในการดำเนินชีวิตในสถานการณ์โควิด-19 ได้อย่างปลอดภัยจากการชมนิทรรศการชุดนี้”

 S 24248383

            สำหรับนิทรรศการ “อยู่อย่างไรกับโควิด 19” (Living with COVID-19) จะจัดแสดงตั้งแต่วันนี้ถึง 10 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 -20.00 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น 3 ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 577 9999 Facebook : NsmThailand

 

S24248354

S24248365

S24248382

S24248381

S24248379

S24248376

S24248375

S24248370