องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ "รายการ Kid Rangers ปฏิบัติการเด็กช่างคิด"

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ "รายการ Kid Rangers ปฏิบัติการเด็กช่างคิด"

09-12-2021
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ "รายการ Kid Rangers ปฏิบัติการเด็กช่างคิด"

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ "รายการ Kid Rangers ปฏิบัติการเด็กช่างคิด" ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส จัดกิจกรรม "One day Camp ตามรอยเหล่าเรนเจอร์ส ตอน สตัฟฟ์สัตว์" เพื่อให้เด็กๆและครอบครัว ได้มีโอกาสสัมผัสประสบการณ์จริงและเก็บเกี่ยวความรู้ และได้ลงมือการสตัฟฟ์สัตว์ด้วยตัวเอง ผ่านกิจกรรมการเข้าค่าย 1 วัน ณ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี โดยกิจกรรม ฯ ดังกล่าว น้องๆ และครอบครัว ได้ร่วมเข้าชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา และได้เรียนรู้และศึกษาขั้นตอนการรักษาสภาพหนังสัตว์ รวมทั้งได้สัมผัสเครื่องมือจริงในงานสตัฟฟ์สัตว์ พร้อมได้รับฟังการบรรยายเรื่องการสตัฟฟ์ชนิดต่าง ๆ และได้ฝึกภาคปฏิบัติในการสตัฟฟ์ปูแสมด้วยตัวเอง จากนักธรรมชาติวิทยา ของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพวช. อีกด้วย

 

image12

image11

image10

image9

image8

image7

image6

image4

image3

image2

image1

9966015985630

9965863863000

9965859594886

9965859477302

9965811891962

9965811831060

9965802145297

9965802032471

9965801978191