อพวช. ร่วมประชุมหารือถึงแนวทางความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกันในอนาคต

อพวช. ร่วมประชุมหารือถึงแนวทางความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกันในอนาคต

09-12-2021
อพวช. ร่วมประชุมหารือถึงแนวทางความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกันในอนาคต

8 กุมภาพันธ์ 2564 / ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ อพวช. ร่วมประชุมหารือถึงแนวทางความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกันในอนาคต กับ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) พร้อมด้วย ดร.กมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศธ. , เลขาธิการ กศน. และเจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการ ณ กระทรวงศึกษาธิการ ดุสิต กรุงเทพฯ

 

13527069131705

13527069156502

13527069099038