เปิดตัวกิจกรรม “พบนักธรรมชาติวิทยา” (Research show by Naturalist 2022)

เปิดตัวกิจกรรม “พบนักธรรมชาติวิทยา” (Research show by Naturalist 2022)

18-02-2022
 เปิดตัวกิจกรรม “พบนักธรรมชาติวิทยา” (Research show by Naturalist 2022)

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดตัวกิจกรรม “พบนักธรรมชาติวิทยา” (Research show by Naturalist 2022) ประจำปี 2565 ในหัวข้อ “Love Stories : เรื่องรักไม่ลับ เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนได้รู้จัก เห็นคุณค่า และความสำคัญของสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติที่ต้องดำรงอยู่ร่วมกัน พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนคนรุ่นใหม่หันมาสนใจงานด้านธรรมชาติวิทยา และนิเวศวิทยามากยิ่งขึ้น โดยถ่ายทอดเรื่องราวผ่านนักธรรมชาติวิทยาที่เชี่ยวชาญระดับประเทศ ซึ่งจัดขึ้นทุกวันเสาร์แรกของเดือน ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพวช. คลองห้า ปทุมธานี

S 42278938
ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า
 “อพวช. นอกจากจะเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตที่พร้อมสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ให้กับสังคม อีกหนึ่งภารกิจสำคัญคือการเป็นศูนย์กลางของการศึกษาวิจัย รวบรวมวัสดุอุเทศ เผยแพร่ความรู้และ จัดแสดงนิทรรศการด้านธรรมชาติวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ โดยมีนักวิชาการด้านธรรมชาติวิทยาที่มีความเชี่ยวชาญและหลากหลาย ซึ่งในระยะเวลา 10 กว่าปีที่ผ่านมา นักวิชาการของ อพวช. จะศึกษาวิจัยถึงความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศและของโลก พร้อมเก็บตัวอย่างมาสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ และถ่ายทอดไปสู่สังคม โดยมุ่งเน้นที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจด้านธรรมชาติวิทยา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และทั้งในรูปแบบนิทรรศการ และกิจกรรม ให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้ธรรมชาติเกิดความสมดุล จนสามารถดำรงอยู่ได้มาถึงปัจจุบัน”

S 42278936

อพวช. ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมในการสร้างความตระหนักและสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนรุ่นใหม่หันมาสนใจงานด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติผ่านกิจกรรมที่มีชื่อว่า พบนักธรรมชาติวิทยา “Research show by Naturalist” ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 ซึ่งจะมีการเปลี่ยนหัวข้อไปในแต่ละปี และที่ผ่านมาได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีมาโดยตลอด และในปีนี้ กิจกรรม “พบนักธรรมชาติวิทยา” (Research show by Naturalist 2022) ถูกจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “Love Stories : เรื่องรักไม่ลับ” เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนได้รู้จักเห็นคุณค่า และความสำคัญของสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ และบทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิต ผ่านการสร้างภาพลักษณ์ของนักธรรมชาติวิทยาที่แปลกใหม่ และวิธีการนำเสนอเนื้อหาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติที่น่าสนใจและสามารถเข้าใจได้ง่าย เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเยาวชนและบุคคลทั่วไปได้ดียิ่งขึ้น โดยจะมาถ่ายทอดเรื่องราวอันน่าตื่นเต้นของนักธรรมชาติวิทยามืออาชีพถึง 12 คน 12 เรื่องราว ผ่านประสบการณ์เรื่องราวอันน่าทึ่งของสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติที่คุณไม่อาจรู้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ และความเข้าใจในเรื่องราวด้านธรรมชาติวิทยาของสิ่งมีชีวิตอันหลากหลายที่น่าสนใจ เช่น Love Story : Praying Mantis (รักถวายหัว) เรื่องราวของ “ตั๊กแตน” กับความรักที่ยอมเสียสละตัวเอง ,Love Story : Coral (รักต้องลุ้น) เจาะลึกสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอย่าง “ปะการัง” กับการสืบพันธุ์ในทะเล , Love Story : Butterfly (รักดอมดม) มาเรียนรู้เรื่องราวของการเลือกคู่ครองของ “ผีเสื้อ” , Love Story : Shark (รักเลือดสาด) การผสมพันธ์ของ “ฉลาม” ที่แลกมาด้วยเลือด ฯลฯ และยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจของพืชและสัตว์ต่างๆ อีกมากมาย

S 42278937

ดร.กรรณิการ์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า “อพวช. หวังว่ากิจกรรมนี้จะทำให้เยาวชนคนรุ่นใหม่หันมาสนใจงานด้านธรรมชาติวิทยา และนิเวศวิทยามากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งได้รับความรู้ความเข้าใจด้านธรรมชาติวิทยา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็ก เยาวชน หันมาสนใจอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติมากยิ่งขึ้น พร้อมกระตุ้นให้เห็นถึงความสำคัญต่อการอาศัยอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ และการคงอยู่ของโลกได้อย่างยั่งยืนเพื่อพวกเราทุกคนต่อไปในอนาคต”

S 42278926

265147741 4370417916402458 7084825385069770818 n

กิจกรรม “พบนักธรรมชาติวิทยา” (Research show by Naturalist 2022) ในปี 2565 หัวข้อ Love Stories : เรื่องรัก ไม่ ลับ จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 1 ของทุกเดือน และหัวข้อ Miracle of Nature : มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติในวันเสาร์ที่ 3 ของทุกเดือน ภายใต้หัวข้อ Miracle of Nature : มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพวช. คลองห้า ปทุมธานี สามารถติดตามรายละเอียดและสำรองที่นั่ง ได้ที่ Facebook : พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา (Natural History Museum) และสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live ได้ทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02 577 9999

 

S42278939

S42278940

S42278921

S42278923

S42278935

S42278933

S42278930

S42278934

S42278932

S42278924

S42278929

S42278928

S42278927

S42278925