กิจกรรม "The Research Show by Naturalist"

กิจกรรม "The Research Show by Naturalist"

08-12-2021
กิจกรรม "The Research Show by Naturalist"

พบกับ กิจกรรม "The Research Show by Naturalist" ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

พบกับนักธรรมชาติวิทยาด้านกระดูกและสัตว์ดึกดำบรรพ์

04 Bone Insight Poo Jan.18 424 600

วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561
ในตอน Bone Insight : ความลับในโครงกระดูก
โดย Nat.ปู (ชลวิทย์ ทองเจริญชัยกิจ)

พบกับนักธรรมชาติวิทยาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

05 Behind the Blind Dome Feb.18 424 600

วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561
ในตอน Behind the Blind : เรื่องลับหลังเลนส์
โดย Nat.โดม (โดม ประทุมทอง)

จัดกิจกรรมในเวลา 13.30 - 14.30 น. ณ ห้องการแสดงทางวิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา รับจำนวน 60 คน

สนใจสำรองที่นั่งได้ที่ Facebook : พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา Natural History Museum

***หมายเหตุ กิจกรรมนี้สำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเท่านั้น***

***สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมที่ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. สามย่าน กรุงเทพฯ สามารถลงทะเบียนได้ที่หน้างานเท่านั้น***