สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติปีนี้ อพวช. ร่วมเฉลิมฉลองจัดนิทรรศการพิเศษ ภายในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อพวช. คลองห้า ปทุมธานี

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติปีนี้ อพวช. ร่วมเฉลิมฉลองจัดนิทรรศการพิเศษ ภายในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อพวช. คลองห้า ปทุมธานี

09-12-2021

18 สิงหาคม 2563/ จ.ปทุมธานี – สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติปีนี้ อพวช. ร่วมเฉลิมฉลองจัดนิทรรศการพิเศษ ภายในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อพวช. คลองห้า ปทุมธานี ชวนเยาวชนและ คนไทย ร่วมชมและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” ตั้งแต่วันนี้จนถึง 23 สิงหาคม 2563

เมื่อเวลา 11.00 น. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) โดยนายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และ ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พร้อมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ อพวช. และเยาวชนผู้ร่วมงาน ทำพิธีถวายพานพุ่มสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช (รัชกาลที่ 4) พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสดุดีเทิดพระเกียรติคุณของพระองค์ ณ บริเวณหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์รัชกาลที่ 4 ตึกพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช. คลองห้า จ.ปทุมธานี ภายในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563

          หลังเสร็จพิธีฯ ดร.กรรณิการ์ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่าเนื่องด้วยในวันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็น “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” ซึ่งมีความสำคัญต่อวงการวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ และการศึกษาของไทย เนื่องจากเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช รัชกาลที่ 4 ได้ทรงแสดงพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์ในการคำนวณการเกิดสุริยุปราคา ณ ต.หว้ากอ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 ได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง 2 ปี แสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกล และกุศโลบายอันแยบยล โดยนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และการทูตมาเป็นเครื่องมือสำคัญในการแสดงถึงความเป็นอารยะของสยามประเทศ ให้มหาอำนาจตะวันตก อย่างอังกฤษ ฝรั่งเศส และอเมริกา ได้ตระหนักและยอมรับในความเป็นเอกราชของประเทศนับแต่นั้นเป็นต้นมา

          ดังนั้น เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ และเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย อพวช. จึงจัดกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้นเป็นประจำทุกปี และในปีนี้ได้กำหนดจัด "งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563" ขึ้นที่ อพวช. คลองห้า จ.ปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 18-23 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 – 16.00 น. (เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.30 - 17.00 น.) โดยจัดสองนิทรรศการพิเศษเพิ่มเติมคือนิทรรศการเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ภายในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และนิทรรศการเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” ภายในพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า จึงขอเชิญชวนเยาวชนและคนไทยร่วมชมงานและร่วมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน โดย อพวช. ได้เตรียมมาตรการในการต้อนรับ อำนวยความสะดวก ดูแลรักษาความปลอดภัยแก่ ผู้เข้าชมทุกคนอย่างรอบด้าน พร้อมเน้นการเข้าชมแบบ New Normal ลดการสัมผัส ลดความแออัด ยึดหลักมาตรฐานการคัดกรองความปลอดภัยอย่างเข้มงวด

          โดยกิจกรรมพิเศษต่างๆ ที่ อพวช. จัดขึ้นสำหรับวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติปีนี้ เป็นรูปแบบ Hybrid Event ที่ผสมผสานการจัดงานแบบออฟไลน์และออนไลน์แบบไลฟ์สดเข้าด้วยกัน เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปและตอบโจทย์ผู้เข้าร่วมงานบางส่วนที่ไม่สามารถเดินทางได้ อาทิ
• พิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสดุดีเทิดพระเกียรติคุณของพระองค์ ณ บริเวณหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์รัชกาลที่ 4 ตึกพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช. คลองห้า จ.ปทุมธานี
• กิจกรรม Science Together เพื่อสร้างประสบการณ์การมีส่วนร่วมให้แก่บุคลากรในวงการวิทยาศาสตร์ ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ร่วมกิจกรรมได้
• การเสวนาออนไลน์พิเศษเรื่อง “ความสำคัญของวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” พระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช รัชกาลที่ 4 โดย “รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม" ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ และ "ดร.กรรณิการ์ เฉิน" รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
• การนำชมนิทรรศการพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย และพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย ณ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า แบบ 360 องศา
และสามารถชมย้อนหลังได้ทาง www.facebook/nstfairTH

นางกรรณิการ์ฯ ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า นับตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย อพวช. ได้จัดงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ” ซึ่งเป็นกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีในช่วงเดือนสิงหาคม เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18 สิงหาคมของทุกปี แต่ในปีนี้ เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิค-19 ที่อยู่ในช่วงการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด ทาง อพวช. ตระหนักถึงสถานการณ์ดังกล่าวและห่วงใยถึงความปลอดภัยของผู้เข้าชมงาน จึงขอเลื่อนการจัดงานไประหว่างวันที่ 13-23 พฤศจิกายน 2563 ที่อิมแพค เมืองทองธานี พร้อมจัดขึ้นในรูปแบบใหม่ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารการจัดงานได้ที่ 0 2577 9999 ต่อ 2122, 2123 หรือ www.thailandnstfair.com หรือ www.facebook/nstfairTH