กิจกรรมนิทรรศการ “การเล่น เรียน รู้ ในของเล่นภูมิปัญญาไทย” (Science in traditional toys)

กิจกรรมนิทรรศการ “การเล่น เรียน รู้ ในของเล่นภูมิปัญญาไทย” (Science in traditional toys)

13-12-2021
กิจกรรมนิทรรศการ “การเล่น เรียน รู้ ในของเล่นภูมิปัญญาไทย” (Science in traditional toys)

9 ตุลาคม 2564 / ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกล่าวเปิด กิจกรรมนิทรรศการ “การเล่น เรียน รู้ ในของเล่นภูมิปัญญาไทย” (Science in traditional toys) โดยมี นายจตุรภัทร เวชสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปัตตานี กล่าวรายงานการจัดงานฯ พร้อมด้วย ดร.ชนินทร วรรณวิจิตร รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เเห่งชาติ (อพวช.) กล่าวถึงนิทรรศการวิทยาศาสตร์ฯ ที่ อพวช. นำมาจัดแสดงภายในงาน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จ.ปัตตานี

 

S19406879

S19406880

S19406881

S19406887

S19406878

S19406876

S19406885

S19406884

S19406886