ค้นพบความมหัศจรรย์ผ่านโครงกระดูก ในนิทรรศการ “Skeleton Tales โครงร่างเล่าเรื่อง”

ค้นพบความมหัศจรรย์ผ่านโครงกระดูก ในนิทรรศการ “Skeleton Tales โครงร่างเล่าเรื่อง”

25-11-2022
skeleton tales01

25 พฤศจิกายน 2565 / องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ชวนค้นพบความมหัศจรรย์ของโครงกระดูกสัตว์นานาชนิด ในนิทรรศการ “Skeleton Tales โครงร่างเล่าเรื่อง” ผ่านการร้อยเรียงเรื่องราวความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต เพื่อบอกเล่าถึงโครงสร้างที่ค้ำจุนร่างกายของสิ่งมีชีวิตนำไปสู่การพัฒนาสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสู่การสร้างแรงบันดาลใจด้านธรรมชาติวิทยา พบโครงกระดูก อาทิ กระดูกยีราฟ กระดูกงู กระดูกไดโนเสาร์ และโครงกระดูกต่าง ๆ อีกมากมาย โดยนิทรรศการฯ จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

skeleton tales02

          ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า “นิทรรศการ Skeleton Tales โครงร่างเล่าเรื่อง ถือเป็นนิทรรศการด้านธรรมชาติวิทยาและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ที่จะชวนทุกคนมาร่วมค้นพบความมหัศจรรย์ของเรื่องราวเกี่ยวกับโครงกระดูกสัตว์นานาชนิดทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ต่างก็มีเรื่องราวน่าทึ่งให้ได้ศึกษาเรียนรู้ และนำเสนออีกหลากหลายแง่มุมที่หลายคนอาจไม่รู้และเป็นสิ่งที่น่าสนใจ เช่น การศึกษากระดูกมนุษย์และสัตว์เพื่อใช้กับงานด้านอนุกรมวิธาน ด้านการแพทย์และสุขภาพ ด้านนิติวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องโครงสร้างกระดูกเพื่อพัฒนาโครงสร้างวิศวกรรม หรือแม้แต่การศึกษาวิวัฒนาการของสัตว์ยังต้องใช้ความรู้จากการพัฒนาของกระดูก ดังนั้น การเรียนรู้เกี่ยวกับ Skeleton โครงร่าง จึงมีความสำคัญต่อประชาชนทุกเพศทุกวัย นำไปสู่การสะท้อนสุขภาพและพฤติกรรของผู้เป็นเจ้าของ ซึ่งจะมีส่วนสำคัญให้ทุกคนหันมาใส่ใจสุขภาพที่ดีของกระดูกและข้อของเราให้ได้ยาวนานที่สุด

skeleton tales03

          รศ.ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า “นิทรรศการ Skeleton Tales โครงร่างเล่าเรื่อง ชุดนี้ จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนและประชาชนในด้านธรรมชาติวิทยา และสร้างเครือข่ายให้กับผู้สนใจที่ต้องการศึกษาเรื่องราวด้านธรรมชาติวิทยานำไปสู่การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมสร้างทัศนคติที่ดีด้านวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติวิทยา และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนในอนาคต”

skeleton tales04skeleton tales05

          ภายในนิทรรศการ “Skeleton Tales โครงร่างเล่าเรื่อง” ถูกจัดแสดงออกเป็น 6 ส่วน ดังนี้

1. Biodiversity See-through ค้นพบความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและจำแนกโครงร่างค้ำจุน ผ่านภาพฉายรังสีเอกซ์

2. Skeleton Insight-out - มารู้จักหน้าที่และความสำคัญของโครงร่างค้ำจุนร่างกายซึ่งเป็นผลพวงมาจากวิวัฒนาการและการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม

3. สืบต้นต้นตอ Origin - สืบค้นถึงที่มาของชื่อเรียกกระดูกต่าง ๆ ในร่างกายของสิ่งมีชีวิต

4. Bone-tool Makers – พบความมหัศจรรย์จากโครงร่างสู่ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมการแพทย์อันทรงคุณค่า

5. Mind Skeleton – มารู้จักโรคกระดูกและข้อที่พบบ่อย

6. กิจกรรมกระดุ๊กกระดิ๊ก และกิจกรรม X-ray my bone

skeleton tales06skeleton tales07

          สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการฯ ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพวช. ต.คลองห้า จ.ปทุมธานี เปิดให้บริการวันอังคาร-วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 9.30-16.00 น. และวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 9.30-17.00 น. (ปิดบริการทุกวันจันทร์) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2577 9999 ต่อ 2122-2123 หรือ Facebook : NsmThailand

skeleton tales08skeleton tales09