อพวช. ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เพื่อส่งเสริมความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และการผลิตภาพยนตร์

อพวช. ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เพื่อส่งเสริมความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และการผลิตภาพยนตร์

15-08-2023
MOU011

14 สิงหาคม 2566 / ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ลงนามความร่วมมือกับ นางสาวชลิดา เอื้อบำรุงจิต ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) โดยมี ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการ อพวช. พร้อมด้วย นายสัณห์ชัย โชติรสเศรณี รองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามฯ ดังกล่าว เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมและนิทรรศการ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และการผลิตภาพยนตร์ ณ ห้องประชุม  Business Center ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

MOU011021MOU0021