อพวช. ให้การต้อนรับ สดช. ตรวจเยี่ยม “โครงการโปรแกรมการชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ดิจิทัล”

อพวช. ให้การต้อนรับ สดช. ตรวจเยี่ยม “โครงการโปรแกรมการชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ดิจิทัล”

07-02-2023
EDE013

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ให้การต้อนรับ กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตรวจเยี่ยมโครงการ “โปรแกรมการชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ดิจิทัล” (Digital Science Museum Guides Program) ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน “NSM : AR ผจญภัยในตึกลูกเต๋า” เพื่อเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ที่แปลกใหม่ในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และส่งเสริมศักยภาพของเยาวชน พร้อมสร้างความเท่าเทียมอย่างทั่วถึงในการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์ในพื้นที่พิพิธภัณฑ์ของ อพวช. อย่างสนุกสนาน

EDE012

นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ  รองผู้อํานวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ อพวช. ให้การต้อนรับ นายภุชพงค์  โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นางสุรีพร พรโสภณวิชญ์ ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และเจ้าหน้าที่กองทุนฯ เข้าตรวจเยี่ยม “โครงการโปรแกรมการชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ดิจิทัล” (Digital Science Museum Guides Program) ณ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนโดย สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ดำเนินการโดย สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช. ในการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ที่แปลกใหม่ในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และส่งเสริมศักยภาพของเยาวชน พร้อมสร้างความเท่าเทียมอย่างทั่วถึงในการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์ในพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์ของ อพวช. โดยจัดทำแอปพลิเคชันในชื่อ “NSM : AR ผจญภัยในตึกลูกเต๋า” สนุกกับเส้นทางการเรียนรู้กลุ่มเนื้อหาที่อยู่ภายในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ โดยผู้เล่นสามารถใช้แอปพลิเคชันเพื่อเรียนรู้ผ่านเกมต่าง ๆ โดยการปฏิสัมพันธ์กับสิ่งที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ฯ โครงการนี้ถือเป็นสื่อดิจิทัลที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน โดยเฉพาะการพัฒนาให้เยาวชนเกิดความตระหนักทางด้านวิทยาศาสตร์บนแพลตฟอร์มที่ทันสมัยและสนุกสนานที่ทุกคนสามารถเข้าไปร่วมเล่นเรียนรู้กับความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์ได้ ทั้งนี้ อพวช. เตรียมต่อยอดโครงการในการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้เข้าชมได้เข้าถึง และได้ใช้งานแอปพลิชันนี้ได้อย่างทั่วถึง เพื่อเก็บข้อเสนอแนะและนำไปพัฒนาแอปพลิเคชันให้ตรงตามความต้องการมากขึ้น รวมถึงการต่อยอดไปสู่การพัฒนาเส้นทางการเรียนรู้ในเส้นทางอื่น ๆ ที่อยู่ภายในพิพิธภัณฑ์ฯ พร้อมเตรียมหาแนวทางพัฒนาระบบนิทรรศการวิทยาศาสตร์ออนไลน์ในอนาคตต่อไป

EDE014EDE01

นายภุชพงค์  โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ทาง อพวช. ได้รับทุนเมื่อปี 2564 โดยปัจจุบันได้ดำเนินการจัดทำแอปพลิชันเสร็จเรียบร้อยแล้ว และพร้อมเปิดให้เด็ก ๆ และเยาวชนเข้าเยี่ยมชม ตั้งแต่ วันเด็กแห่งชาติ 14 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งโครงการนี้มีประโยชน์มากที่จะช่วยให้เยาวชนที่อยู่ห่างไกลสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลและวิทยาศาสตร์และยังช่วยลดช่องว่างในสังคม ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของกองทุนฯ ในการที่จะสร้างให้บุคลากรทางด้านดิจิทัลที่มีองค์วามรู้มากยิ่งขึ้น การติดตามผู้ที่ได้รับทุน ณ อพวช. ในวันนี้ ถือเป็นการติดตามเพื่อให้ผู้ที่ได้รับทุนสามารถไปขยายผล ต่อยอด และนำไปเผยแพร่ เพื่อให้เกิด impact และการพูดถึงจากน้อง ๆ เยาวชน หรือประชาชนทั่วไปได้มากยิ่งขึ้น”

EDE019EDE017EDE016EDE015

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน “NSM : AR ผจญภัยในตึกลูกเต๋า” ได้ที่
ระบบ IOS https://apps.apple.com/us/app/nsm-ar-%E0%B8%9C%E0%B8%88%E0%B8%8D%E0%B8%A0-%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%95-%E0%B8%81%E0%B8%A5-%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%95-%E0%B8%B2/id6443877219    
ระบบ Android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Clicknext.NSMAR&pli=1