อพวช. ต้อนรับคณะจากประเทศภูฏาน ในโครงการ "คนรุ่นใหม่ของพระราชา" เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ

อพวช. ต้อนรับคณะจากประเทศภูฏาน ในโครงการ "คนรุ่นใหม่ของพระราชา" เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ

05-06-2022
01

3 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ดร.พีรนุช กัณหดิลก ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)  ให้การต้อนรับคณะผู้ฝึกงานจากประเทศภูฏาน ในโครงการ “คนรุ่นใหม่ของพระราชา” ในสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก กษัตริย์แห่งภูฏาน โดยการสนับสนุนจาก ดร.นพรัตน์ กุลหิรัญ รองประธานกรรมการ บริษัท ชัยเสรี เม็ททอล แอนด์ รับเบอร์ จำกัด ในการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า เพื่อศึกษาดูงานทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทย ณ อพวช. ต.คลองห้า จ.ปทุมธานี

020304