อพวช. เปิดรับสมัครน้องๆ เยาวชนมาร่วมเข้าค่ายวิทยาศาสตร์แบบ 2 วัน (ไม่ค้างคืน) กับ ค่ายหลักสูตร EiE: Engineering is Elementary for Out-of-School Program

อพวช. เปิดรับสมัครน้องๆ เยาวชนมาร่วมเข้าค่ายวิทยาศาสตร์แบบ 2 วัน (ไม่ค้างคืน) กับ ค่ายหลักสูตร EiE: Engineering is Elementary for Out-of-School Program

09-12-2021
อพวช. เปิดรับสมัครน้องๆ เยาวชนมาร่วมเข้าค่ายวิทยาศาสตร์แบบ 2 วัน (ไม่ค้างคืน) กับ ค่ายหลักสูตร EiE: Engineering is Elementary for Out-of-School Program

อพวช. เปิดรับสมัครน้องๆ เยาวชนมาร่วมเข้าค่ายวิทยาศาสตร์แบบ 2 วัน (ไม่ค้างคืน) กับ ค่ายหลักสูตร EiE: Engineering is Elementary for Out-of-School Program โดย Museum of Science, Boston ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่จะพาเรียนรู้ด้วยกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม (Engineering Design Process,EDP) ซึ่งเป็นการนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มาสร้างเทคโนโลยี เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างสิ่งของตามความต้องการอย่างเป็นขั้นตอน โดยในระหว่างการทำกิจกรรม ทุกคนจะได้ร่วมหารือ แสดงความคิดเห็น และพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและค้นหาคำตอบด้วยตัวเอง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ฯ เป็นที่ยอมรับและใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายประเทศ ซึ่งค่าย ฯ จะถูกจัดขึ้น ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 4 อาคารจามจุรีสแควร์ สามย่าน กรุงเทพฯ และอพวช. คลองห้า ปทุมธานี สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ด้านล่าง

 

  • New category

New category

PDF

ใบสมัครกิจกรรม EIE 2019