NSM ร่วมต้อนรับ รองนายกฯ อนุทิน พร้อมโชว์ผลงานโครงการศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต และสัตว์สตัฟฟ์ 

NSM ร่วมต้อนรับ รองนายกฯ อนุทิน พร้อมโชว์ผลงานโครงการศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต และสัตว์สตัฟฟ์ 

13-11-2023
NSM-MES01

13 พฤศจิกายน 2566 / นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เข้าตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยมี นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) และคณะผู้บริหารในสังกัดกระทรวง อว. พร้อมด้วย ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM ให้การต้อนรับ โดย ท่านรองนายกฯ ได้ชมนิทรรศการการจัดแสดงผลงานเด่นของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระทรวง อว. ทั้งนี้ อพวช. ได้นำผลงานโครงการศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (ฟิวเจอร์เรียม), นิทรรศการ “Taxidermy” สัตว์สตัฟฟ์ และหุ่นยนต์ Smart AI Curator ไปร่วมจัดแสดง ณ อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวง อว. ถนนโยธี กรุงเทพฯ

NSM-MES012NSM-MES013NSM-MES014NSM-MES016NSM-MES017NSM-MES017