ปลัด อว. ประธานกรรมการบริหาร อพวช. รับรางวัล “โพธิ์ทองคนต้นแบบ” จาก พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ปลัด อว. ประธานกรรมการบริหาร อพวช. รับรางวัล “โพธิ์ทองคนต้นแบบ” จาก พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

28-02-2023
NAM741

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ขอแสดงแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ประธานกรรมการบริหาร อพวช. เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณ “โพธิ์ทองคนต้นแบบ” จาก พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบโล่ฯ เนื่องในโอกาสครบรอบ 90 ปี แห่งการก่อตั้งพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

NAM7412