เปิดรับสมัคร "อาสาสมัคร" มาปฏิบัติงาน ณ อพวช.

เปิดรับสมัคร "อาสาสมัคร" มาปฏิบัติงาน ณ อพวช.

07-10-2022
01

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เปิดรับสมัคร "อาสาสมัคร" มาปฏิบัติงาน ณ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี , จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เดอะ สตรีท รัชดา กรุงเทพฯ และจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. จ.เชียงใหม่ หากท่านเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักและเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์ สนใจสร้างสรรค์กิจกรรมสื่อสารวิทยาศาสตร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจ ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จนถึง ปริญญาตรี หรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เพื่อช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้วยความมุ่งมั่นและเข้มแข็ง มาร่วมเป็นทีมงานคุณภาพกับ อพวช. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://sites.google.com/view/volunteer-nsm/ หรือ QR Code

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริการผู้เข้าชม กองอาสาสมัคร โทร. 02 577 9954