องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เปิดตัวนิทรรศการ “หนึ่งวัน บนดาวอังคาร (SOL#1 : A DAY ON MARS)”

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เปิดตัวนิทรรศการ “หนึ่งวัน บนดาวอังคาร (SOL#1 : A DAY ON MARS)”

09-12-2021
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดตัวนิทรรศการ “หนึ่งวัน บนดาวอังคาร (SOL#1 : A DAY ON MARS)”

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดตัวนิทรรศการ “หนึ่งวัน บนดาวอังคาร (SOL#1 : A DAY ON MARS)” สัมผัสประสบการณ์เหนือจินตนาการด้านอวกาศ พร้อมจำลองการใช้ชีวิต 1 วัน บนดาวอังคารที่สนุกสนานและน่าตื่นเต้น  เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนมีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมช่วยต่อยอดในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีอวกาศของประเทศต่อไปในอนาคต โดยจัดแสดงตั้งแต่วันนี้ – 15 พฤษภาคม 2565 ณ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ  อพวช. คลองห้า ปทุมธานี

13850215369057

ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการและโฆษกประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า “กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  เป็นองค์กรเพื่อขับเคลื่อนการอุดมศึกษาไทย วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และส่งเสริมสังคมไทยให้สนใจและเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์ที่มีต่อการพัฒนาประเทศ รวมทั้งในด้านเทคโนโลยีอวกาศก็มีความสำคัญเพราะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนางานวิจัยในอีกหลาย ๆ ด้านของประเทศ สำหรับนิทรรศการ “หนึ่งวัน บนดาวอังคาร (SOL#1 : A DAY ON MARS)” ชุดนี้ ถือเป็นโอกาสที่ดีในการเรียนรู้ให้กับเยาวชน และประชาชนที่จะเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการสำรวจอวกาศ ผ่านการเล่นนิทรรศการที่สนุกสนานและน่าตื่นเต้นในการสัมผัสประสบการณ์การจำลองการใช้ชีวิต 1 วัน บนดาวอังคาร เพื่อสำรวจความเป็นไปได้ในการตั้งถิ่นฐานของมนุษยชาติในอนาคต ซึ่งหวังว่านิทรรศการชุดนี้จะสร้างประโยชน์ให้แก่เยาวชน   และประชาชน รวมทั้งผลักดันให้เยาวชนและคนรุ่นใหม่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงาน ผ่านนวัตกรรมที่ตอบโจทย์สังคมในอนาคตเพื่อรับมือกับบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงนำไปสู่การต่อยอดความคิด และด้านเทคโนโลยีอวกาศต่อไป”

13850215422781

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า “สืบเนื่องปี พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา ถือเป็นปีของการเฉลิมฉลองยาน Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) ยานโคจรสำรวจที่เก่าแก่ที่สุด ซึ่งได้โคจรรอบดาวอังคารครบ 15 ปี โดยมีภารกิจเก็บข้อมูลส่งมายังโลกมากมาย ซึ่งการสำรวจและเผยแพร่ข้อมูลนี้แก่สาธารณชน นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้มนุษย์เข้าใจดาวอังคารมากยิ่งขึ้น และเกิดเป็นโครงการต่าง ๆ มากมาย ที่เป็นความหวังของมนุษยชาติในการเดินทางไปสำรวจและศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งถิ่นฐานอยู่บนดาวดวงใหม่ นอกจากโลกของเราที่อาศัยอยู่ในปัจจุบัน

13850215247646

ทั้งนี้ อพวช. ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศในประเทศ โดยเสริมสร้างจินตนาการและแรงบันดาลใจด้วยแนวความคิดในการใช้ชีวิตบนดาวอังคาร ผ่านการจัดแสดง นิทรรศการ “หนึ่งวันบนดาวอังคาร (SOL#1 : A DAY ON MARS)” โดยนำเสนอประสบการณ์จำลองการใช้ชีวิตบนดาวอังคาร ผ่านรูปแบบนิทรรศการสื่อสัมผัสและการตกแต่งบรรยากาศที่เต็มไปด้วยเรื่องราวมากมายที่ผู้เข้าชมจะได้พบกับข้อมูลที่น่าสนใจของดาวอังคาร พร้อมเรียนรู้หลักการทางวิทยาศาสตร์ของการเดินทางในอวกาศที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีและการคำนวณ พร้อมสัมผัสแนวความคิด และการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมสำหรับอุปกรณ์เพื่อใช้ในการดำรงชีพ ที่จะช่วยเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนมีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมช่วยต่อยอดในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีอวกาศของประเทศต่อไปในอนาคต”

13850214954373

299A6797 1600x1067

สำหรับนิทรรศการ “หนึ่งวันบนดาวอังคาร (SOL#1 : A DAY ON MARS)”  ภายในนิทรรศการจะประกอบไปด้วย 6 โซน ได้แก่

โซนที่ 1 : “ที่นี่ดาวอังคาร” พบกับยานสำรวจ คิวริออสซิตี้ (Curiosity) ยานสำรวจลำแรกที่มีภารกิจเพื่อ ค้นหาคำตอบที่ว่า ดาวอังคารมีสภาพแวดล้อมเหมาะต่อการดำรงชีวิตหรือไม่

โซนที่ 2 : “รู้จักดาวอังคาร” นำเสนอข้อมูลทางกายภาพ และภาพถ่ายของดาวอังคารจากมุมต่าง ๆ  ที่ได้จากการสำรวจ

โซนที่ 3 : “อยู่อย่างไรบนดาวอังคาร” ผู้ชมจะได้เรียนรู้ หลักการและทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยและองค์ความรู้สำคัญที่ช่วยให้มีชีวิตรอดได้เมื่ออยู่บนดาวอังคาร

โซนที่ 4 : “ออกเดินทางไปกับยานสำรวจ” ร่วมค้นหาข้อมูลการออกเดินทาง และปฏิบัติหน้าที่ของยานสำรวจ ตั้งแต่ลำแรกของโลกจนถึงปี 2021

โซนที่ 5 : “ปลุกจินตนาการ” สนุกไปกับโลกแห่งจินตนาการที่เรียนรู้ผ่านภาพยนตร์วิทยาศาสตร์พร้อมทดลองสวมชุดอวกาศผ่านชิ้นงานจำลอง

โซนที่ 6 : “LIVE show on MARS ” หรือ “ห้องจำลองชีวิตดาวอังคาร” จำลองบรรยากาศ และการใช้ชีวิตบนดาวอังคารพร้อมกับ การทำภารกิจที่ต้องเอาชีวิตรอดจากพายุทรายบนดาวอังคาร

13850214979787

13850215299226

สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการ “หนึ่งวันบนดาวอังคาร (SOL#1 : A DAY ON MARS)” ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 15 พฤษภาคม 2565 ค่าเข้าชมผู้ใหญ่ราคา 100 บาท และเด็กราคา 50 บาท ณ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี เปิดทุกวันอังคาร – ศุกร์ เวลา 09.30 - 16.00 น. วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.30 -17.00 น. (ปิดบริการทุกวันจันทร์) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2577 9999 ต่อ 2122 , 2123 หรือ www.nsm.or.th และ Facebook : NSMThailand

 

13850215161423

13850215123376

299A67421600x1067

13850215087136

13850215333210

13850215247646

13850215213161

13850214979787

13850214910398

299A68231600x1067

299A68141600x1067

299A68091600x1067

299A68031600x1067

299A67851600x1067

299A67021600x1067

299A66981600x1067