NSM และ กฟผ. ร่วมจัดกิจกรรม “Low Carbon Day Camp 2023 ค่ายเยาวชนคนลดคาร์บอน”

NSM และ กฟผ. ร่วมจัดกิจกรรม “Low Carbon Day Camp 2023 ค่ายเยาวชนคนลดคาร์บอน”

27-04-2023
01

26 เมษายน 2566/ นายเมธาวัจน์ พงศ์รดาภิรมย์ ผู้ช่วยผู้ว่าการยุทธศาสตร์องค์การ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และดร.พีรนุช กัณหดิลก ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาความตระหนักด้่านวิทยาศาสตร์แห่งชาติ อพวช. ร่วมเปิดกิจกรรม “Low Carbon Day Camp 2023 ค่ายเยาวชนคนลดคาร์บอน” กิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้เรื่อง PM2.5 และสิ่งแวดล้อม พร้อม Workshop ประดิษฐ์เครื่องฟอกอากาศของฉัน (My Air Purifier) เพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชนในช่วงปิดเทอม ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

1234