NSM ร่วมเปิดกิจกรรมเนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย ประจำปี 2566 พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ “การจัดการคลังและวัตถุพิพิธภัณฑ์ไทยสู่ความยั่งยืน”ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

NSM ร่วมเปิดกิจกรรมเนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย ประจำปี 2566 พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ “การจัดการคลังและวัตถุพิพิธภัณฑ์ไทยสู่ความยั่งยืน”ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

18-09-2023
MUSEUMTHAI01

17 กันยายน 2566 / นางสาวอุมาภรณ์ เครือคำวัง ผู้อำนวยการสำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ นำคณะเจ้าหน้าที่ อพวช. ได้แก่ นายวัชระ สงวนสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารคลังตัวอย่างทางธรรมชาติวิทยาและสัตว์สตัฟฟ์,นายชลวิทย์ ทองเจริญชัยกิจ นักวิชาการชำนาญการ, นายสมชาย แสงใสแก้ว นักวิชาการชำนาญการ และนางสาวจุฬาลักษณ์ คำแก้ว นักวิชาการ ร่วมพิธีเปิดและกิจกรรมเนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย ประจำปี 2566 พร้อมนำเสนอและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ “การจัดการคลังและวัตถุพิพิธภัณฑ์ไทยสู่ความยั่งยืน” โดยกิจกรรมฯ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2566 ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพฯ

MUSEUMTHAI012MUSEUMTHAI014MUSEUMTHAI018MUSEUMTHAI0187