NSM ลงนามความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน วทน. พร้อมสร้างโอกาสการเรียนรู้ให้กับเยาวชน

NSM ลงนามความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน วทน. พร้อมสร้างโอกาสการเรียนรู้ให้กับเยาวชน

24-11-2023
MOUNSM01

23 พฤศจิกายน 2566 / ดร.ชนินทร วรรณวิจิตร รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM ลงนามความร่วมมือกับ ผศ.ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพื่อร่วมมือกันสื่อสารและสร้างทัศนคติเชิงบวกด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยเฉพาะในการจัดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน วทน. ให้กับเยาวชนนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของเยาวชนในชนบทและพื้นที่ห่างไกลในอนาคต โดยมี นายสุวิทย์ เปานาเรียง ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน อพวช. และผศ.ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามฯ ดังกล่าว พร้อมคณะผู้บริหาร อพวช. ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดงานครบรอบ 50 ปี กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ณ หอประชุม 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

MOUNSM012MOUNSM014MOUNSM017