ร่วมพูดคุยหารือเพื่อทำความร่วมมือในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี​ที่เกี่ยวกับการเกษตร​ ณ กรมส่งเสริมการเกษตร กรุงเทพฯ

ร่วมพูดคุยหารือเพื่อทำความร่วมมือในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี​ที่เกี่ยวกับการเกษตร​ ณ กรมส่งเสริมการเกษตร กรุงเทพฯ

09-12-2021
 ร่วมพูดคุยหารือเพื่อทำความร่วมมือในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี​ที่เกี่ยวกับการเกษตร​ ณ กรมส่งเสริมการเกษตร กรุงเทพฯ

5 กุมภาพันธ์ 2564 / ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) พร้อมด้วย ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมพูดคุยหารือ กับ​ คุณอาชว์ชัยชาญ​ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คณะ​ผู้บริหาร​และเจ้าหน้าที่ด้านการวิจัย เพื่อทำความร่วมมือในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี​ที่เกี่ยวกับการเกษตร​ ณ กรมส่งเสริมการเกษตร กรุงเทพฯ

13504203068920