โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล คว้าสองรางวัลใหญ่จากการประกวด International Science Drama Competition 2018

โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล คว้าสองรางวัลใหญ่จากการประกวด International Science Drama Competition 2018

08-12-2021
โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล คว้าสองรางวัลใหญ่จากการประกวด International Science Drama Competition 2018

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมาเยาวชนจาก โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล คว้าสองรางวัลใหญ่จากการประกวด International Science Drama Competition 2018 ซึ่งผลการแข่งขัน ในรอบ Grand finals ปรากฏว่าโรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนลได้รับรางวัลที่ 3 ประเภท Primary School Category และ รางวัล Outstanding Performer ตกเป็นของ ด.ญ.ฐิติวรดา กาวิชัย ณ KDU University College, Utropolis, Shah Alan, Malaysia