NSM ร่วมกับ บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) จัดเต็มกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. สร้างความสนุกมหัศจรรย์ด้านวิทยาศาสตร์ ในโครงการ "NER ส่งสุขความรู้ สู่ดวงใจพนักงาน ผ่านรถคาราวาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

NSM ร่วมกับ บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) จัดเต็มกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. สร้างความสนุกมหัศจรรย์ด้านวิทยาศาสตร์ ในโครงการ "NER ส่งสุขความรู้ สู่ดวงใจพนักงาน ผ่านรถคาราวาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

01-06-2023
CA0125

28 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM นำกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. จัดแสดง ณ โรงเรียนบ้านบาตร(ชัยทัตราษฎร์บำรุง) จ.บุรีรัมย์ โดยการสนับสนุนจาก บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ในโครงการ "NER ส่งสุขความรู้ สู่ดวงใจพนักงาน ผ่านรถคาราวาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และสร้างแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์ให้กับน้อง ๆ เยาวชน และบุตรหลาน ของพนักงานภายใน บริษัท นอร์ทอีสฯ

CAEA5CARAR8CAE06