สพ.ดร.บริพัตร ศิริอรุณรัตน์ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพวช. ให้การต้อนรับ ดร.วราวุธ สุธีธร นักบรรพชีวินคนแรกของประเทศไทย

สพ.ดร.บริพัตร ศิริอรุณรัตน์ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพวช. ให้การต้อนรับ ดร.วราวุธ สุธีธร นักบรรพชีวินคนแรกของประเทศไทย

09-12-2021
สพ.ดร.บริพัตร ศิริอรุณรัตน์ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพวช. ให้การต้อนรับ ดร.วราวุธ สุธีธร นักบรรพชีวินคนแรกของประเทศไทย

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2562 น.สพ.ดร.บริพัตร ศิริอรุณรัตน์ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพวช. ให้การต้อนรับ ดร.วราวุธ สุธีธร นักบรรพชีวินคนแรกของประเทศไทย หนึ่งในที่ปรึกษาข้อมูลวิชาการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ในการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ซึ่งอยู่ในช่วงทดลองเปิดให้บริการ ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี