อพวช. จับมือ กรมการพลังงานทหารฯ ร่วมกันพัฒนานิทรรศการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนา ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านพลังงาน

อพวช. จับมือ กรมการพลังงานทหารฯ ร่วมกันพัฒนานิทรรศการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนา ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านพลังงาน

14-08-2023
MOU14-1

14 สิงหาคม 2566 / ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ลงนามความร่วมมือกับ พลโท อภิชาติ ไชยะดา เจ้ากรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร โดยมี ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการ อพวช. พร้อมด้วย พลตรี สุกิจ สุเมธาศร รองเจ้ากรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามฯ ดังกล่าว เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านพลังงาน พร้อมจัดกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านพลังงานให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป ณ ห้องประชุมฟีนิกซ์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

MOU14-12

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า “อพวช. มีภารกิจในการส่งเสริมสังคมไทยให้เห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์ที่มีต่อการพัฒนาประเทศ พร้อมปลูกฝังและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เยาวชน และประชาชนในสังคมให้มีทัศนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยการจัดแสดงนิทรรศการ และกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ ผ่านแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนได้สนุกกับการค้นพบ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ เรายังมีการผนึกกำลังกับหน่วยงานทั้งรัฐ เอกชน และองค์การอิสระ เพื่อการสร้างสังคมที่ตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ สำหรับความร่วมมือระหว่าง อพวช. และกรมการพลังงานทหาร ศูนย์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร โดยสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ในครั้งนี้ ด้วยความเชี่ยวชาญของทั้งสองหน่วยงานด้านการพัฒนานิทรรศการ และด้านพลังงาน จะเป็นกำลังสำคัญร่วมกันพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และพลังงาน ผ่านการสื่อสารวิทยาศาสตร์และสร้างทัศนคติเชิงบวกกับวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องพลังงานที่มีความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของเยาวชนและประชาชน รวมทั้งเศรษฐกิจของประเทศต่อไป”

MOU14-12

พลโท อภิชาติ ไชยะดา เจ้ากรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร กล่าวว่า “กรมการพลังงานทหารฯ เป็นหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่เป็นฝ่ายอำนวยการด้านพลังงานของกระทรวงกลาโหม ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างหน่วยให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งยังจัดตั้งศูนย์ฝึกศึกษาบุคลากรด้านปิโตรเลียมและพลังงานทหาร จังหวัดระยอง ให้เป็นสถานที่ฝึกอบรมสัมมนา สาธิตการติดตั้งและใช้งานระบบพลังงานทดแทนรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการมีศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานที่เปิดให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้เข้ามาศึกษาหาความรู้มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งความร่วมมือที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 8-9 ส.ค. อพวช. ได้นำกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ ไปจัดในพื้นที่ของศูนย์ฝึกศึกษาบุคลากรด้านปิโตรเลียมและพลังงานทหาร จังหวัดระยอง ซึ่งได้รับความสนใจจากโรงเรียนในพื้นที่โดยมีเยาวชนและประชาชนเข้าร่วมกว่า 800 คน ทั้งนี้ สำหรับแนวทางความร่วมมือในอนาคต คือ การจัดแสดงนิทรรศการแบบหมุนเวียนในหัวข้อต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับด้านพลังงานมาหมุนเวียนมาจัดแสดงผสมผสานไปกับชุดนิทรรศการเดิมภายในศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงาน และการจัดแสดงนิทรรศการแบบกึ่งถาวรด้านพลังงานทดแทน 2 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบที่ประชาชนสามารถเข้าใจได้ง่าย สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน อาทิ พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม และรูปแบบที่ประชาชนยากต่อการเข้าถึง อาทิ พลังงานนิวเคลียร์ อีกทั้งจะมีการเพิ่มเติมนิทรรศการแบบกึ่งถาวรด้านปิโตรเลียม อาทิ ประวัติ ความเป็นมาของการดำเนินกิจการน้ำมันเชื้อเพลิงของ กรมการพลังงานทหารฯ เพื่อเป็นการสร้าง อัตลักษณ์ให้กับหน่วยงานต่อไป”
 

MOU14-13MOU14-156