อพวช. จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “The Challenges Museums Face Today and Future”

อพวช. จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “The Challenges Museums Face Today and Future”

09-02-2023
Persson1

7 กุมภาพันธ์ 2566 / ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ให้การต้อนรับ Prof. Per-Edvin Persson ประธานบริษัท Oy Per Edvin Persson Consulting และอดีตผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ Heureka สาธารณรัฐฟินแลนด์ ในการบรรยายพิเศษ เรื่อง “The Challenges Museums Face Today and Future” ให้กับเจ้าหน้าที่ อพวช. เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองในการพัฒนาและบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ ณ ห้องประชุมยูเรก้า อพวช. ต.คลองห้า จ.ปทุมธานี

Persson12Persson13Persson14Persson15