NSM-ไบเออร์ ต่อยอดโครงการ “Better Science for Better Life (วิทย์ก้าวหน้า ชีวิตก้าวไกล) ปี 2566” มอบสื่อการเรียนรู้พร้อมจัดอบรมครูโรงเรียนในเขตภาคกลาง

NSM-ไบเออร์ ต่อยอดโครงการ “Better Science for Better Life (วิทย์ก้าวหน้า ชีวิตก้าวไกล) ปี 2566” มอบสื่อการเรียนรู้พร้อมจัดอบรมครูโรงเรียนในเขตภาคกลาง

21-04-2023
NSMPlant01

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM จับมือ บริษัท ไบเออร์ไทย จํากัด มอบสื่อการเรียนรู้ พร้อมจัดอบรมครูในเขตพื้นที่ภาคกลางและเขตปริมณฑล กว่า 20 โรงเรียน ในโครงการ “Better Science for Better Life (วิทย์ก้าวหน้า ชีวิตก้าวไกล)” ภายใต้แนวคิด “Plant Ranger : ขบวนการพิทักษ์พืช” เพื่อสานต่อความมุ่งมั่นในการส่งเสริมและสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนไทย ณ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อพวช. คลองห้า ปทุมธานี   

NSMPlant012

นางสาวจินอา ลี กรรมการผู้จัดการบริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด กล่าวว่า “ไบเออร์ เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจไลฟ์ซายน์ ทำให้เราเข้าใจถึงบทบาทสำคัญของวิทยาศาสตร์ที่มีต่อการดำรงชีวิตโดยวิทยาศาสตร์นับเป็นหัวใจหลักในทุก ๆ การพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมของเราในการดำเนินธุรกิจในกลุ่มฟาร์มาซูติคอล คอนซูเมอร์เฮลธ์ และครอปซายน์ ดังนั้นบริษัทจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญและมีความตั้งใจที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนผ่านการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและกิจกรรมเพื่อความยั่งยืน ภายใต้วัตถุประสงค์ วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตที่ดี (Science for a better life) และวิสัยทัศน์ “ทุกคนมีสุขภาพดี และไม่ขาดแคลนอาหาร (Health for all, Hunger for none)”

โครงการ “Better Science for Better Life (วิทย์ก้าวหน้า ชีวิตก้าวไกล)” เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2560 ได้ผลิตสื่อการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ และส่งมอบให้กับ 300 โรงเรียนทั่วประเทศ ซึ่งในระหว่างปี 2560-2563 มีผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้กว่า 3,000 คน สำหรับระยะที่ 2 ในปี 2565 ที่ผ่านมา โดยจัดทำและเผยแพร่สื่อการเรียนรู้ (Tool kits) ภายใต้แนวคิด “Plant Ranger : ขบวนการพิทักษ์พืช” เพื่อมอบให้กับโรงเรียนในจังหวัดต่าง ๆ

NSMPlant014

นางสาวจินอา กล่าวว่า “ไบเออร์มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องภายใต้วัตถุประสงค์ วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตที่ดี (Science for a better life) และวิสัยทัศน์ “ทุกคนมีสุขภาพดี และไม่ขาดแคลนอาหาร (Health for all, Hunger for none) ซึ่งสอดคล้องกับเป้าประสงค์ขององค์การสหประชาชาติ ที่ให้ความสำคัญกับการขจัดความหิวโหย ลดความยากจน ส่งเสริมเศรษฐกิจ และรักษาสิ่งแวดล้อม โดยในวันนี้ เราได้มอบชุดสื่อความรู้ให้กับโรงเรียนเขตพื้นที่ภาคกลางและเขตปริมณฑล กว่า 20 โรงเรียน โดยการส่งมอบครั้งนี้ เป็นการขยายโครงการจากปี 2565 ที่ผ่านมา และที่สำคัญในส่วนของโรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการนับเป็นพื้นที่ชุมชนของศูนย์การผลิตไบเออร์ ที่ตั้งอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมบางปู นอกเหนือจากสำนักงานที่กรุงเทพและศูนย์การผลิตและวิจัยและพัฒนาอีก 6 แห่ง ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ไบเออร์ได้ดำเนินการส่งสิ่งดี ๆ กลับคืนสู่จังหวัดสมุทรปราการ”

NSMPlant016

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM กล่าวว่า “อพวช. ได้จัดทำและพัฒนาสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับพืช “Plant Ranger : ขบวนการพิทักษ์พืช” โดยหวังกระตุ้นเตือนและปลูกฝังแนวคิดจิตอนุรักษ์แก่เยาวชนผู้จะเป็นกำลังสำคัญของโลกในอนาคตต่อไป ภายใต้การนำเสนอที่สนุกสนานแต่แฝงด้วยความรู้อย่างครบครัน โดยแบ่งออกเป็น 6 กิจกรรม ได้แก่

• กิจกรรมที่ 1 พืชเบื้องต้น (Plant Ranger Basic) เรียนรู้เรื่องพืช พืชคืออะไร พืชสุขภาพดี และไม่ดีมีลักษณะอย่างไร

• กิจกรรมที่ 2 พืชให้อาหาร (Plant Ranger Food) เรียนรู้เรื่องพืชเป็นแหล่งอาหารของมนุษยชาติ และทดสอบสารอาหารที่อยู่ในพืช

• กิจกรรมที่ 3 พืชให้อากาศ (Plant Ranger O2) เรียนรู้เรื่องพืชเป็นสิ่งที่มีชีวติที่นำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาใช้ให้เป็นประโยชน์ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง

• กิจกรรมที่ 4 พืชให้น้ำ (Plant Ranger H2O) เรียนรู้เรื่องความมสัมพันธ์ระหว่างพืชกับน้ำและวัฎจักรของน้ำ

• กิจกรรมที่ 5 พืชให้ที่อยู่อาศัย (Plant Ranger Home) เรียนรู้เรื่องพืชคือบ้านของสิ่งมีชีวิตนานาชนิด เป็นระบบนิเวศขนาดเล็กที่พร้อมไปด้วยปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต เมื่อเติบโตรวมกันเป็นจำนวนมากจะกลายเป็นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์

• กิจกรรมที่ 6 พืชให้ความรื่นรมย์ (Plant Ranger Harmony) เรียนรู้พืชที่ให้ความรื่นรมย์ กลิ่นที่มีผลต่อการกระตุ้นอารมณ์และส่งผลต่อการเรียนรู้ของมนุษย์

NSMPlant017

อพวช. ในฐานะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ จึงได้พัฒนาชุดสื่อการเรียนรู้ดังกล่าวขึ้นมา โดยได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจาก ไบเออร์ไทย ในการเป็นหน่วยงานช่วยขับเคลื่อนกระจายความรู้ให้กับเยาวชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศได้เข้าถึงได้สื่อการเรียนรู้ให้ได้มากที่สุด นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมอบรมครูควบคู่เพื่อผลักดันและส่งเสริมการพัฒนาทักษะการเรียนการสอนให้กับคุณครูได้นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ หวังเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ได้เติมเต็มและสนับสนุนด้านการศึกษาของประเทศ โดยในอนาคต อพวช. และ ไบเออร์ เตรียมกระจายความรู้ไปยังโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้กว่า 20 โรงเรียนต่อไป”