กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปลื้มเด็กใต้สนใจวิทยาศาสตร์อย่าง คับคั่ง ในงาน“มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค ภาคใต้ จังหวัดสงขลา”

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปลื้มเด็กใต้สนใจวิทยาศาสตร์อย่าง คับคั่ง ในงาน“มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค ภาคใต้ จังหวัดสงขลา”

08-12-2021
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปลื้มเด็กใต้สนใจวิทยาศาสตร์อย่าง คับคั่ง ในงาน“มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค ภาคใต้ จังหวัดสงขลา”

จังหวัดสงขลา 19 มิถุนายน 2561– กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปลื้มเด็กใต้สนใจวิทยาศาสตร์อย่าง คับคั่ง ในงาน“มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค ภาคใต้ จังหวัดสงขลา” เตรียมพร้อมลุยจัดต่อที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและขยายโอกาสการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงทั้งประเทศ

 99A3933 1600x1067 1600x1067

            ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หน่วยงานหลักในการจัดงานครั้งนี้กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลา 7 วันของการจัดงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค ภาคใต้       จังหวัดสงขลา” ในครั้งนี้ มีเด็ก ๆ เยาวชน และประชาชนในจังหวัดสงขลา รวมทั้งพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงในภาคใต้ อาทิ พัทลุง ยะลา ปัตตานี นครศรีธรรมราช ตรัง สตูล ได้เดินทางมาเข้าร่วมชมงานกันอย่างคับคั่ง นับว่าเป็นกระแสตอบรับที่ดีสำหรับการจัดงานมหกรรมวิทย์ฯ ภูมิภาค จังหวัดสงขลาในครั้งนี้ ซึ่งจะเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ในพื้นที่ภาคใต้ สำหรับนิทรรศการที่ได้รับความนิยมจากการจัดงานครั้งนี้ คือ นิทรรศการยุคทองแห่งนวัตกรรมจากอารยธรรมตะวันออกสู่โลกแห่งอนาคต (1001 INVENTIONS : Inspirations from the Golden Ages for a Better Future) ที่ส่งตรงมาจากประเทศอังกฤษ โดยนำเสนอเรื่องราวของอารยธรรมและนวัตกรรมที่คิดค้นขึ้นโดยชาวตะวันออกกลางในสมัยยุคทองระหว่างศตวรรษที่ 7 – 17 และความก้าวหน้าซึ่งเป็นรากฐานของสิ่งประดิษฐ์มาสู่ยุคปัจจุบัน ซึ่งมีเด็ก ๆ เยาวชนและประชาชนสนใจเรียนรู้เป็นอย่างมาก อีกนิทรรศการที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้แก่เยาวชนภาคใต้ คือ นิทรรศการนาทีนี้ต้องดิจิทัล (Digital Now) ในนิทรรศการนี้ทำให้เยาวชนได้มีโอกาสเรียนรู้ของโลกดิจิทัล และหลักการทำงานของหุ่นยนต์ชนิดต่าง ๆ ที่สร้างความตื่นเต้นสนุกสนานให้แก่เยาวชน ด้านนิทรรศการ Eggibition ไข่มหาสมบัติ ที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ “ไข่” ในมิติอื่น ๆ ทั้งด้านชีววิทยา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งเด็ก ๆ และเยาวชนได้สนใจเรียนรู้และเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างหนาแน่น ในส่วนนิทรรศการ Enjoy Maker Space: From Maker to Innovator จากสิ่งประดิษฐ์สู่วิถีคิดนวัตกรรม ถือเป็นอีกหนึ่งนิทรรศการที่เด็ก ๆ และเยาวชนชื่นชอบอย่างมาก เพราะมีกิจกรรมประดิษฐ์ของเล่นอย่างสร้างสรรค์ตามจินตนาการ สำหรับนิทรรศการและกิจกรรมที่จัดขึ้นในงานมหกรรมวิทย์ ฯ ภูมิภาค ภาคใต้ ที่จังหวัดสงขลาในครั้งนี้ ถือว่าประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่งซึ่งต้องขอขอบคุณหน่วยงานร่วมจัดทุกหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ได้พร้อมใจกันช่วยในการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ให้แก่เด็ก ๆ เยาวชนและประชาชนในภาคใต้ได้สัมผัสกับประสบการณ์จริงด้านวิทยาศาสตร์ อันจะส่งผลให้เยาวชนเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรรม ซึ่งจะสามารถต่อยอดในการนำไปประยุกต์พัฒนาตนเองและประเทศชาติอย่างเข้มแข็งได้ต่อไป           99A3410 1600x1067 1600x1067

 99A3576 1600x1067 1600x1067

 99A3475 1600x1067 1600x1067

            สำหรับการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาคครั้งต่อไป กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จะดำเนินการจัดงานมหกรรมวิทย์ฯ ภูมิภาค อย่างต่อเนื่องไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น โดยมุ่งหวังกระจายโอกาสการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่เด็ก ๆ เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่นเดียวกับเยาวชนในภาคเหนือและภาคใต้ที่ได้สัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้อันยิ่งใหญ่นี้ไปแล้ว โดยจะยกขบวนนิทรรศการและกิจกรรมที่น่าสนใจอันหลากหลายนี้ไปจัดแสดง พร้อมทั้งยังอัดแน่นสาระความรู้ให้มากยิ่งขึ้นไปอีก อาทิ นิทรรศการธรรมชาติบันดาลใจ นิทรรศการสูงวัยใกล้ตัว นิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีภูมิปัญญากรีก จากประเทศกรีซ และพลาดไม่ได้กับการสัมผัสประสบการณ์สุดล้ำไปกับภาพยนตร์ 4D Panda…Journey to new home จาก Shanghai Science & Technology Museum ประเทศจีน เป็นต้น

 99A3502 1600x1067 1600x1067

DJI 0028 1600x900

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-17 กรกฎาคมนี้ เวลา 09.00  - 19.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE)  สอบถามการจองเข้าชมเป็นหมู่คณะได้ที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) โทรศัพท์ 02 577 9960 หรือ ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ www.nsm.or.th และ FACEBOOK : มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ