อพวช. ร่วมแสดงความยินดี “คนดีศรี อว." ประจำปี 2565

อพวช. ร่วมแสดงความยินดี “คนดีศรี อว." ประจำปี 2565

04-04-2023
NSM3Mar

ร่วมแสดงความยินดี – ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานมอบเกียรติบัตร “คนดีศรี อว." ประจำปี 2565 ให้กับ นางสาวศิริรัตน์ พรหมแก้ว ผู้อำนวยการกองบริการลูกค้าสัมพันธ์ สำนักบริการผู้เข้าชม และนายชวกร กัณหดิลก เจ้าหน้าที่เทคนิค สำนักวิศวกรรมและการผลิตสื่อ พนักงานและลูกจ้างดีเด่นประจำปี 2565 ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) โดยมี ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และคณะผู้บริหาร อพวช. ร่วมแสดงความยินดี ณ ที่ห้องประชุมภูมิบดินทร์ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

NMAPA654NSM3AP12NAP3NSM3AP1