ร่วมหารือฯ พร้อมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ท่านปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ

ร่วมหารือฯ พร้อมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ท่านปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ

09-12-2021
ร่วมหารือฯ พร้อมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ท่านปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ

5 ตุลาคม 2563 /ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หารือแนวทางการทำงานของ อพวช. โดยมี ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)  พร้อมด้วยนายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ร่วมหารือฯ พร้อมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ท่านปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ ณ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ (สป.อว.) อาคารพระจอมเกล้า ถนนโยธี กรุงเทพฯ

 

12803857697461

12803857615987

12803857670053

12803857648750