คณะกรรมการ อพวช. ประชุมและตรวจเยี่ยมความคืบหน้าโครงการ “ฟิวเจอร์เรียม”

คณะกรรมการ อพวช. ประชุมและตรวจเยี่ยมความคืบหน้าโครงการ “ฟิวเจอร์เรียม”

25-06-2024
BOD01

24 มิถุนายน 2567 / นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ประธานกรรมการ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) พร้อมคณะกรรมการ อพวช. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ อพวช. ครั้งที่ 6/2567 พร้อมตรวจเยี่ยมความคืบหน้าของโครงการ “ฟิวเจอร์เรียม” พิพิธภัณฑ์แห่งใหม่ของ อพวช. ที่กำลังจะเปิดให้บริการภายในปี 2568 โดยมี ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการ อพวช. พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม The Blank Space อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

BOD012BOD013BOD014BOD015BOD016BOD0147BOD018BOD019BOD0110