NSM คว้ารางวัล “Amarin Baby & Kids Awards 2023” สาขาแหล่งเรียนรู้นอกบ้านสำหรับเด็ก

NSM คว้ารางวัล “Amarin Baby & Kids Awards 2023” สาขาแหล่งเรียนรู้นอกบ้านสำหรับเด็ก

27-10-2023
1

26 ตุลาคม 2566 / ดร.นพรัตน์ เทพเทพา ผู้อำนวยการสำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เป็นผู้แทนเข้ารับรางวัล “Amarin Baby & Kids Awards 2023” จากบริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้งค์ แอนด์ พับลิชชิ่ง ที่มอบให้กับ "พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ของ อพวช. ในรางวัล Editor's Choice สาขาแหล่งเรียนรู้นอกบ้านสำหรับเด็ก BEST KIDS OUTDOOR - LEARNING CENTER ซึ่งเป็นศูนย์กลางการศึกษาวิจัยด้านธรรมชาติวิทยาและวัสดุอุเทศของประเทศไทยและ กลุ่มประเทศอาเซียนใกล้เคียง พร้อมทั้ง เป็นศูนย์จัดแสดงนิทรรศการความหลากหลายทางชีวภาพ ที่เติมเต็มความรู้และสร้างแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กทุกวัย ณ ห้อง Auditorium True Digital Park อาคาร Pegasus Building กรุงเทพฯ

0102