NSM จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ "LET’S COMMUNICATE SCIENCE BY YOUNG THAI SCIENCE AMBASSADOR" จาก "ทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย" เพื่อกระตุ้นความเข้าใจและความสนใจด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์

NSM จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ "LET’S COMMUNICATE SCIENCE BY YOUNG THAI SCIENCE AMBASSADOR" จาก "ทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย" เพื่อกระตุ้นความเข้าใจและความสนใจด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์

14-08-2023
NSM-YTSA1

13 สิงหาคม 2566 / องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ "LET’S COMMUNICATE SCIENCE BY YOUNG THAI SCIENCE AMBASSADOR" จาก "ทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย" ผ่านกิจกรรมการสื่อสารแบบพบเจอหน้ากัน การสื่อสารแบบวิถีใหม่ และการสื่อสารในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อกระตุ้นสังคมให้เข้าใจวิทยาศาสตร์ได้ง่ายขึ้น พร้อมสร้างเครือข่ายนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ในอนาคต ภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2566  ณ เวทีกลาง ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

NSM-YTSA12NSM-YTSA18