NSM จับมือ ThaiBev และ C asean จัดงานประกวดการแสดงละครทางวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ พร้อมประกาศผลทีมชนะเลิศ

NSM จับมือ ThaiBev และ C asean จัดงานประกวดการแสดงละครทางวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ พร้อมประกาศผลทีมชนะเลิศ

11-09-2023
ScienceDramaCom01

10 กันยายน 2566 / ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM พร้อมด้วย ดร.เอกพล ณ สงขลา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มทรัพยากรบุคคลและสมรรถนะองค์กร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และนางต้องใจ ธนะชานันท์ กรรมการผู้จัดการ C asean ร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบรางวัลให้กับทีมผู้ชนะการประกวด “การแสดงละครทางวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ 2023” ที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานขึ้นเป็นครั้งแรก ภายใต้หัวข้อ “Producing Green Consuming Clean” หวังสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยและทั่วโลกตระหนักถึงความสำคัญของการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ณ ห้อง Auditorium ชั้น 10 อาคาร CW Tower กรุงเทพฯ 

ScienceDramaCom012

ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM กล่าวว่า “การประกวดการแสดงละครทางวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติประจำปี 2566 (International Science Drama Competition 2023) เป็นกิจกรรมประจำปีที่ส่งเสริมให้เยาวชนได้แสดงความรู้และความรักหลงใหลในวิทยาศาสตร์ผ่านการแสดง การแข่งขันนี้จัดโดยเครือข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเอเชียแปซิฟิก (ASPAC) โดยในปีนี้ไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเป็นครั้งแรก โดย NSM ได้ผนึกกำลังร่วมกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ C asean ในการจัดงาน ซึ่งปีนี้มีเยาวชนที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศทั้งหมด 11 ทีม จาก 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย มาเลเซีย บรูไน สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์ จำนวนกว่า 129 คน มาร่วมการแข่งขันฯ ในครั้งนี้ ภายใต้หัวข้อ “Producing Green Consuming Clean” ซึ่งหลายประเทศก็แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของเยาวชนและความสามารถในด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์และจินตนาการมาบูรณาการร่วมกันอย่างสร้างสรรค์เกี่ยวกับการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”

ScienceDramaCom013

นางต้องใจ ธนะชานันท์ กรรมการผู้จัดการ C asean กล่าวว่า “C asean เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้จัดตั้งขึ้นมาโดยมีเป้าหมายที่จะเชื่อมโยงคนในอาเซียนเข้าด้วยกัน ทั้งในด้านธุรกิจ การพัฒนาบุคลากร รวมถึงด้านศิลปะและวัฒนธรรมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของภูมิภาค ตลอดจนเชื่อมโยงคนรุ่นใหม่เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนนวัตกรรม และการพัฒนาประเทศและภูมิภาคอย่างยั่งยืน พร้อมสร้างสังคมที่เข้มแข็งเพื่อความเชื่อมโยงและการพัฒนาประเทศในกลุ่มอาเซียนและนานาชาติ สำหรับเวทีการประกวดฯ ครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมที่มีส่วนสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายระหว่างสมาคมอาเซียน ต้องขอขอบคุณที่ NSM เปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนช่วยผลักดันสังคมอาเซียนให้มีคุณภาพ นำไปสู่การพัฒนาและเติบโตทางเศรษฐกิจและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เยาวชนด้านวิทยาศาสตร์ในอาเซียนต่อไป”

ScienceDramaCom014ScienceDramaCom015

ซึ่งผลปรากฏว่าละครวิทยาศาสตร์รูปแบบละครเวที ในประเภท Junior Category (ประถมศึกษา) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย จากทีม SK Setiawangsa เรื่อง Aviation Revolution: A Journey to Sustainability 

ScienceDramaCom017ND019784

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ประเทศสิงคโปร์ จากทีม Kuo Chuan Presbyterian Primary School เรื่อง The Way of the Future

​SECOND01

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ประเทศไทย จากทีมโรงเรียนดาราวิทยาลัย เรื่อง The Beginning

ND019

และรางวัล Outstanding Performer ได้แก่ Hassan Ali Rayyan Bin Hirman Falani จากประเทศมาเลเซีย และClara Lim จากประเทศไทย

ND01987

ประเภท Open Category (บุคคลทั่วไป ไม่จำกัดอายุ) 

ND019741

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ประเทศฟิลิปปินส์ จากทีมSenator Renato “Companero Cayetano Memorial Science and Technology High School and The Mind Museum เรื่อง The Big Bang 

ND01974125

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ประเทศสิงคโปร์ จากทีมThe Feud of the Farms เรื่อง Methodist Girls’ School (Secondary)

​ OTRFDAA5

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ประเทศไทย จากทีมโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม เรื่อง The Redemption of Mother Earth

ND019875

รางวัลชมเชย ได้แก่ ประเทศบรูไน จากทีม Seria Energy Lab เรื่อง Alistair in Wonderville

ND01954

และรางวัล Outstanding Performer ได้แก่ Arden Lee จากประเทศบรูไน และKeren Mae Rivera จากประเทศฟิลิปปินส์

ND01987421

ละครวิทยาศาสตร์ในรูปแบบภาพยนตร์สั้น ประเภท Short Films Category (ภาพยนตร์สั้น) ไม่จำกัดอายุ 

ND019847

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เรื่อง UNSEEN ของประเทศฟิลิปปินส์ จากทีมSenator Renato “Companero Cayetano Memorial Science and Technology High School and The Mind Museum 

ND019741369

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เรื่อง The Ghost Clean ของประเทศไทย จากทีมโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เรื่อง Explore Green in Beijing ของสาธารณรัฐประชาชนจีน จากทีม The Primary School Affiliated to Communication University of China

ND019748

รางวัลชมเชย ได้แก่ เรื่อง Eli and Multiverse of Clean Energy ของประเทศสิงคโปร์ จาก Nanyang Girls’ High School

ดร.กรรณิการ์ กล่าวเพิ่มเติม “ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกทีมที่ได้รับรางวัล หวังว่าเยาวชนอาเซียนทุกคนในเวทีนี้จะได้รับประสบการณ์ที่ดี และเกิดแรงบันดาลใจที่จะเป็นพลังสำคัญในการผลักดันสังคม และขับเคลื่อนการสื่อสารวิทยาศาสตร์ที่จะทำให้สังคมอาเซียนเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์ พร้อมสร้างประโยชน์ให้กับประเทศของตัวเองต่อไปในอนาคต” 

ND019784512ND01987413ND019741