อพวช. มอบน้ำดื่ม และเครื่องบีบถุงลมช่วยหายใจ (Ambu bag)

อพวช. มอบน้ำดื่ม และเครื่องบีบถุงลมช่วยหายใจ (Ambu bag)

09-12-2021
อพวช. มอบน้ำดื่ม และเครื่องบีบถุงลมช่วยหายใจ (Ambu bag)

6 กรกฎาคม 2564 /ดร.ชนินทร วรรณวิจิตร รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ อพวช. มอบน้ำดื่ม และเครื่องบีบถุงลมช่วยหายใจ (Ambu bag) ที่ได้รับการสนับสนุนจาก สวทช. มอบให้แก่โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อนำไปใช้สำหรับดูแลผู้ป่วย COVID-19 และบุคลากรทางการแพทย์ โดยมี ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมด้วย รศ.ดร.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นผู้รับมอบสิ่งของฯ ดังกล่าว ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี