การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และศึกษาแหล่งเรียนรู้ ด้านวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนสาธิตพีไอเอ็ม ณ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า

การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และศึกษาแหล่งเรียนรู้ ด้านวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนสาธิตพีไอเอ็ม ณ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า

09-12-2021
การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และศึกษาแหล่งเรียนรู้ ด้านวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนสาธิตพีไอเอ็ม ณ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และนายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ให้การต้อนรับนายสยาม โชคสว่างวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และคณะในการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และศึกษาแหล่งเรียนรู้ ด้านวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนสาธิตพีไอเอ็ม ณ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี