18 พฤศจิกายน 2564 นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เข้าเยี่ยมชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2564

18 พฤศจิกายน 2564 นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เข้าเยี่ยมชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2564

12-12-2021
18 พฤศจิกายน 2564 / นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เข้าเยี่ยมชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2564

18 พฤศจิกายน 2564 / นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เข้าเยี่ยมชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยมี ดร.ชนินทร วรรณวิจิตร รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และคณะผู้บริหาร อพวช. ให้การต้อนรับ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

 

ข่าวสาร

ข่าวสาร     ข่าวสาร      ข่าวสาร     ข่าวสาร   ข่าวสาร     ข่าวสาร

ข่าวสาร