องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดตัว “หนังสือมดประเทศไทย”

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดตัว “หนังสือมดประเทศไทย”

09-12-2021
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดตัว “หนังสือมดประเทศไทย”

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดตัว “หนังสือมดประเทศไทย” พร้อมจัดกิจกรรม “กว่าจะเป็นหนังสือมดเมืองไทย” โดยเสวนาในหัวข้อ “เบื้องหลังการจัดทำหนังสือมดประเทศไทย” เพื่อมาถ่ายทอดเรื่องราวและเจาะลึกการทำหนังสือมดประเทศไทย   เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพของมดและสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ที่ถูกต้อง     โดยนักธรรมชาติวิทยาผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านอนุกรมวิธานระดับประเทศ  พร้อมส่งต่อองค์ความรู้ด้านอนุกรมวิธานสู่สังคม

EB56226F 9974 428E B0DC 44CE47E4D695
ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
 กล่าวว่า “องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มีภารกิจในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งได้นำผลการศึกษาวิจัย การเก็บรักษาวัสดุตัวอย่างที่มีความสำคัญและมีคุณค่า นำมาสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดไปสู่สังคม โดยนักธรรมชาติวิทยาของ อพวช. ได้ดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพมากว่า 10 ปี ในการศึกษาวิจัยและค้นพบมดชนิดใหม่ ๆ ของโลกเกิดขึ้นมากมายกว่า 80 ชนิด และผลงานหรืองานวิจัยเหล่านี้ได้ถูกนำไปตีพิมพ์ให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับของนักวิชาการระดับนานาชาติมาโดยตลอด

A330FE36 D264 4681 93B1 0344675296C3

ที่สำคัญ อพวช. ถือเป็นแหล่งข้อมูลและแหล่งเก็บตัวอย่างมดที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งยังมีหน้าที่ให้ความรู้ที่ถูกต้อง เพื่อสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะทางด้านธรรมชาติวิทยา ซึ่ง อพวช. ได้เล็งเห็นถึงปัญหาการขาดแคลนช่องทางในการเรียนรู้ และข้อมูลที่ถูกต้อง จึงได้จัดพิมพ์ “หนังสือมดประเทศไทย” ขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพของมด อันเป็นแมลงที่มีความใกล้ชิดกับมนุษย์อย่างถูกต้อง พร้อมกันนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การจัดพิมพ์หนังสือมดประเทศไทย อพวช. จึงได้จัดกิจกรรม “กว่าจะเป็นหนังสือมดประเทศไทย” ขึ้น โดยมีกิจกรรม การเสวนาในหัวข้อ “เบื้องหลังการจัดทำหนังสือมดประเทศไทย” เพื่อมาถ่ายทอดเรื่องราวและเจาะลึกการทำหนังสือมดประเทศไทยที่เกิดขึ้นนี้ รวมทั้งเป็นการแสดงให้เห็นถึงการทำงานร่วมกันของนักเขียนระหว่างหน่วยงานที่ร่วมมือกันพัฒนาอย่างพิถีพิถันในการจัดทำหนังสือเล่มนี้ออกมาสู่สายตาสาธารณชน”
2BA8FF31 53CE 4EC4 8EE4 2D5203B6A813

สำหรับ “หนังสือมดประเทศไทย” จัดจำหน่ายในราคาเล่มละ 1,000 บาท โดยสามารถสั่งซื้อออนไลน์  ได้ที่เว็บไซต์ www.nsmscienceshop.com  หรือ เดินทางมาซื้อได้ด้วยตนเองที่ NSM Science Shop ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  โทร. 0832722727

 

138283990569581600x1067

138283992634231600x1067

138284009482611600x1067

0304641541600x1067

138283977141691600x1067

0304640331600x1067