แคมเปญ "ครอบครัวอุ่นใจ สูงวัยไปด้วยกัน"

แคมเปญ "ครอบครัวอุ่นใจ สูงวัยไปด้วยกัน"

08-12-2021
แคมเปญ "ครอบครัวอุ่นใจ สูงวัยไปด้วยกัน"

พบกับ กิจกรรมสุดพิเศษ สำหรับเดือนธันวาคม 2560 จาก นิทรรศการ "สูงวัยใกล้ตัว"

ข่าวสาร

ในแคมเปญ "ครอบครัวอุ่นใจ สูงวัยไปด้วยกัน"

ครอบครัวที่เข้าร่วมกิจกรรม Enjoy Maker space : โลกของหนูน้องนักประดิษฐ์ ที่จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. สามย่าน 
(โดยต้องมีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรม)

รับไปเลย!! บัตรเข้าชมฟรี นิทรรศการ Monster of the sea มูลค่า 150 บาท จำนวน 2 ใบ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
Facebook : NSMScienceSquare 
โทร 0 2160 5356